cách xóa lịch sử tìm kiếm trên google maps

Nếu chúng ta vẫn nhảy Hoạt động bên trên trang web và phần mềm, thì lịch sử hào hùng hoạt động và sinh hoạt bên trên Maps tiếp tục hiển thị cho mình những vị trí tuy nhiên bạn:

 • Đã lần tìm kiếm ngay sát đây
 • Đã tiến công giá
 • Đã phân chia sẻ
 • Được đòi hỏi tiến công giá
 • Đã vấn đáp câu hỏi

Xem lịch sử hào hùng hoạt động và sinh hoạt bên trên Maps

Để coi lịch sử hào hùng hoạt động và sinh hoạt bên trên Maps, hãy tuân theo công việc ở bên dưới.

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy cởi phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn vô hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết vô tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử phiên bản đồ.

Xoá một trong những vị trí ngoài lịch sử hào hùng hoạt động

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy cởi phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn vô hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết vô tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử phiên bản đồ.
 3. Bên cạnh những mục mình muốn xoá, hãy nhấn vô hình tượng Xoá Xóa sau đó Xoá.

Xoá toàn bộ vị trí ngoài lịch sử hào hùng hoạt động

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy cởi phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn vô hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết vô tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử phiên bản đồ.
 3. Trong thanh lần tìm kiếm phía trên nằm trong, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá hoạt động và sinh hoạt theo.
  • Để xoá theo đòi ngày: Trong mục "Xoá theo đòi ngày", hãy lựa chọn một phạm vi ngày.
  • Để xóa toàn bộ lịch sử: Trong mục "Xóa theo đòi ngày", hãy lựa chọn Tất cả thời hạn.
 4. Nhấn vô Xoá.

Lưu ý: Nếu chúng ta xoá toàn cỗ lịch sử hào hùng hoạt động và sinh hoạt bên trên Maps, thì các vị trí tuy nhiên chúng ta vẫn lưu, share hoặc được ý kiến đề xuất review tiếp tục không biến thành xoá.

Thông tin cẩn này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Bạn cần thiết trợ gom thêm?

Hãy demo công việc tiếp theo sau sau:

Đăng lên xã hội trợ gom Nhận câu vấn đáp kể từ những member xã hội

Tác giả

Bình luận