xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

5/5 - (1 bình chọn)

Để xác lập số vòng lặp cho 1 tổng này bại nhập Pascal hay sử dụng mệnh lệnh lặp For – Do. Hôm ni, Hoc365 tiếp tục gửi cho tới các bạn điều trả lời trắc nghiệm, công thức Pascal cho tới thắc mắc xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 ngay lập tức bên dưới đây!

Xác toan số vòng lặp cho tới vấn đề tính tổng những số nguyên vẹn từ là 1 cho tới 100 nhập Pascal

Bạn đang xem: xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Câu chất vấn trắc nghiệm

Xác toan số vòng lặp cho tới bài xích toán: tính tổng những số nguyên vẹn từ là 1 cho tới 100

A. 1

B. 100

C. 99

D. Tất cả đều sai

Đáp án: B. 100

Giải đáp nhanh: Số vòng lặp của vấn đề được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 = 100 vòng.

Giải chi tiết: Xác toan số vòng lặp cho tới vấn đề tính tổng những số nguyên vẹn từ là 1 cho tới 100

Trong Pascal, bạn cũng có thể xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 bằng phương pháp dùng vòng lặp For. Vòng lặp tiếp tục chạy từ là 1 cho tới 100 và tổng số nguyên vẹn này được tính trong những vòng.

Số vòng lặp của vấn đề được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 = 100 vòng.

Công thức vấn đề nhập Pascal:

Xác toan số vòng lặp cho tới vấn đề tính tổng những số nguyên vẹn từ là 1 cho tới 100

Tìm hiểu mệnh lệnh lặp For – Do

Cùng Hoc365 mò mẫm hiểu cụ thể câu mệnh lệnh lặp For – Do, bao hàm định nghĩa, cấu tạo và coi tăng một số trong những ví dụ ngay lập tức nhập phần tiếp theo sau của bài xích viết!

Lệnh lặp For – Do là gì?

Câu mệnh lệnh For – Do nhập Pascal là một trong những cấu tạo lặp, dạng này được cho phép lặp qua loa một hội tụ những độ quý hiếm toan sẵn, kể từ bại tiến hành một hội tụ những mệnh lệnh cho từng độ quý hiếm nhập hội tụ bại.

Khi tiến hành nhập Pascal, từng phiên tiến hành câu mệnh lệnh thì đổi thay điều khiển và tinh chỉnh được tự động hóa tăng hoặc hạn chế, cho tới khi đổi thay điều khiển và tinh chỉnh đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết thúc đẩy.

Lệnh lặp For - Do là gì?

Xem thêm: lich nghi 30/4 va 1/5/2018

Cấu trúc mệnh lệnh lặp For – Do

Cấu trúc mệnh lệnh lặp For – Do sở hữu nhì dạng lặp tiến thủ và lặp lùi như sau:

Lặp tiến: For < đổi thay đếm> := < Giá trị đầu> to lớn < Giá trị cuối> bởi < câu mệnh lệnh >;

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh sau Do được tiến hành tuần tự động, từng phiên tiến hành thì đổi thay điểm nhận độ quý hiếm tăng tiếp tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Lặp lùi: For < đổi thay đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ Do được tiến hành tuần tự động, từng phiên tiến hành thì đổi thay điểm tiếp tục nhận độ quý hiếm hạn chế tiếp tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Trong đó:

  • Biến đếm: là đổi thay đơn, thông thường sở hữu loại nguyên
  • Giá trị đầu, Giá trị cuối: là những biểu thức nằm trong loại với đổi thay điểm, độ quý hiếm đầu nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì ko lặp ko thể tiến hành.

Một số ví dụ không giống về dùng mệnh lệnh lặp For – Do

Ví dụ 1: Tính tổng của những số phân chia không còn cho tới 3 kể từ 3 cho tới 15 ?

Tính tổng của những số phân chia không còn cho tới 3 kể từ 3 cho tới 15 ?

Vòng lặp For – Do chạy kể từ 3 cho tới 15 và từng số được đánh giá coi nó sở hữu phân chia không còn cho tới 3 hay là không. Nếu phân chia không còn, nó sẽ tiến hành nằm trong nhập tổng. Kết ngược ở đầu cuối là 36.

Ví dụ 2: In đi ra screen những số thành phần kể từ 2 cho tới đôi mươi ?

In đi ra screen những số thành phần kể từ 2 cho tới đôi mươi ?

Vòng lặp thứ nhất chạy kể từ 2 cho tới đôi mươi, nhập bại từng số được kiểm tra là số thành phần hay là không. Vòng lặp loại nhì chạy kể từ 2 cho tới nửa của số đang được xét nhằm đánh giá coi sở hữu tồn bên trên ước số này thông qua số bại hay là không. Nếu tồn bên trên ước số, số bại ko cần là số thành phần. Kết ngược ở đầu cuối là những số thành phần kể từ 2 cho tới 20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Ví dụ 3: In đi ra screen những số lẻ kể từ 9 cho tới 1 ?

Xem thêm: tắt quảng cáo google

In đi ra screen những số lẻ kể từ 9 cho tới 1 ?

Vòng lặp For – Do chạy kể từ 9 cho tới 1 và từng số được đánh giá coi nó sở hữu là số lẻ hay là không. Nếu là số lẻ, nó sẽ tiến hành in đi ra screen. Kết ngược ở đầu cuối là những số lẻ kể từ 9 cho tới 1: 9, 7, 5, 3, 1.

Hoc365 một vừa hai phải chỉ dẫn các bạn xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 nhập Pascal một cơ hội cụ thể nhất. Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục hữu ích cho mình trong các việc bổ sung cập nhật tăng kỹ năng về Pascal nhé!