vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Câu hỏi: Vùng phát hành hoa màu lớn số 1 VN là vùng nào?

A. Đồng vị sông Hồng.

B. Bắc Trung Sở.

Bạn đang xem: vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

C. Đồng vị sông Cửu Long.

D. Duyên hải Nam Trung Sở.

Đáp án trúng C.

Xem thêm: vẽ trang trí đơn giản

Vùng phát hành hoa màu lớn số 1 VN là vùng Đồng vị sông Cửu Long.

Xem thêm: danh kiếm

Giải mến nguyên nhân vì thế sao lựa chọn C là đúng

Đồng vị sông Cửu Long là 1 trong những trong mỗi đồng vị rộng lớn, phì nhiêu nhất Khu vực Đông Nam Á, là vùng phát hành, xuất khẩu hoa màu, vùng cây ăn trái khoáy nhiệt đới gió mùa lớn số 1 VN với diện tích S bất ngờ 4.092,2 ngàn ha, nhập cơ 2.575,2 ngàn ha khu đất sử dụng mang lại phát hành nông nghiệp, lắc 62,9% tổng diện tích S khu đất bất ngờ của tất cả vùng. Phần rộng lớn diện tích S đồng vị được bồi phủ phù tụt xuống từng năm, cực kỳ phì nhiêu màu mỡ, nhất là dải khu đất phù tụt xuống ngọt dọc sông Tiền và sông Hậu cùng theo với màng lưới sông ngòi, sông ngòi nhằng nhịt, tạo ra ĐK tiện nghi cung ứng nước mang lại phát hành lúa. Với những ưu thế cơ, Đồng vị sông Cửu Long triệu tập phát hành lúa và trở nên vựa lúa số một toàn nước.

Diện tích gieo trồng lúa của vùng luôn luôn hàng đầu toàn nước, tầm lắc 52% diện tích S gieo trồng lúa của toàn nước. Năm 2000, diện tích S gieo trồng lúa của toàn vùng đạt 3.945,8 ngàn ha, lắc 51,5% diện tích S trồng lúa của toàn nước, năm năm ngoái tăng thêm 4.301,5 ngàn ha, lắc 55% và cho tới năm 2020 là 3.963,7 ngàn ha, lắc 54,5%. Ngành lúa gạo của Đồng vị sông Cửu Long dường như không ngừng vận dụng nâng cấp như thể cây xanh, thay cho thay đổi kể từ như thể lúa năng suất thấp chỉ đạt ngưỡng 2-3 tấn/ha sang trọng những như thể lúa cao sản rất chất lượng đạt 6-8 tấn/ha. Năng suất lúa của vùng đa số trong những năm đều cao hơn nữa nút trung bình cộng đồng của toàn nước.

Trên đấy là nội dung vấn đáp thắc mắc Vùng phát hành hoa màu lớn số 1 VN là vùng nào? nhập mục Lịch sử – Địa lý, Quý vị rất có thể xem thêm những nội dung bài viết không giống tại earthhour.org.vn