vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của nước ta hiện nay là

hint-header

Cập nhật ngày: 30-09-2022


Chia sẻ bởi: Phan Minh Cường


Vùng chuyên nghiệp canh cây cao su thiên nhiên lớn số 1 của VN lúc bấy giờ là

Chủ đề liên quan

Cây công nghiệp nhiều năm của VN đa phần là

A

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi, điều, dung dịch lá.

Các cây lâu năm thường niên ở VN đa phần là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Loại cây lâu năm được trồng đa phần bên trên khu đất thân phụ dan và khu đất xám mất màu bên trên phù tụt xuống cổ của VN là

Nguồn cung ứng thịt đa phần bên trên thị ngôi trường VN lúc bấy giờ là kể từ chăn nuôi

Hai vùng cách tân và phát triển nhất toàn nước về chăn nuôi heo và gia nỗ lực là

A

Đồng vày sông Hồng và Đông phái mạnh Sở.

B

Đông phái mạnh Sở và Đồng vày sông Cửu Long.

C

Đồng vày sông Hồng và Đồng vày sông Cửu Long.

D

Đồng vày sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Vùng này sở hữu con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng sở hữu con số đàn trườn thịt cách tân và phát triển nhất ở VN là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Chăn nuôi heo của VN triệu tập đa phần ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng vày sông Hồng, Đồng vày sông Cửu Long.

Dựa nhập Atlat trang 19, hãy cho thấy thêm nhì vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm lớn số 1 ở VN là

A

Đông phái mạnh Sở và Trung du miền núi Bắc Sở.

B

Trung du miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

C

Đông phái mạnh Sở và Tây Nguyên.

D

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Sở.

Dựa nhập Atlat Địa lí VN trang 19, loại cây này tại đây không cần là trình độ chuyên môn hóa phát hành nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 19, cho thấy thêm tỉnh này tại đây không có sản lượng thịt tương đối xuất chuồng tính theo đòi đầu người bên trên 50kg/người?

Tỉ trọng độ quý hiếm phát hành cây lâu năm nhập cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành ngành trồng trọt của VN sở hữu Xu thế tăng do

A

có nhiều ĐK thuận tiện nhằm cách tân và phát triển cây lâu năm.

B

mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao.

Xem thêm: seo content là gì seo hot

C

cây công nghiệp có công năng trong những việc đảm bảo môi trường thiên nhiên.

D

dân cư sở hữu truyền thống lâu đời phát hành.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất nhập việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tớ hiện nay?

A

Thị trường dung nạp có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng chuyên nghiệp canh ko ổn định.

Khó khăn này tại đây đang được cơ bạn dạng được xử lý so với ngành chăn nuôi nước ta?

A

Dịch căn bệnh ngại gia súc, gia nỗ lực rình rập đe dọa bên trên diện rộng lớn.

B

Giống gia súc, gia nỗ lực mang đến năng suất cao còn không nhiều.

C

Cơ sở đồ ăn mang đến chăn nuôi ko được đáp ứng.

D

Hiệu ngược chăn nuôi ko thiệt cao và không yên.

Ngành chăn nuôi heo ở VN triệu tập ở những vùng

A

có ĐK nhiệt độ ổn định ấn định.

B

ven biển khơi sở hữu nghề đánh bắt cá cách tân và phát triển.

C

trọng điểm thực phẩm và đông đúc dân.

Phát biểu này tại đây đích thị về ĐK chăn nuôi nước ta?

A

Các công ty về tương tự, thú nó đang được có rất nhiều tiến bộ cỗ và cách tân và phát triển rộng rãi.

B

Xu phía chăn nuôi nông trại theo như hình thức công nghiệp được cách tân và phát triển.

C

Giá trị những thành phầm ko qua loa giết thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Vùng Đồng vày sông Hồng và Đồng vày sông Cửu Long sở hữu ngành chăn nuôi cách tân và phát triển là do

A

các tương tự gia súc địa hạt có mức giá trị kinh tế tài chính cao.

B

có mối cung cấp đồ ăn đa dạng và phong phú, thị ngôi trường dung nạp to lớn.

C

lực lượng làm việc đầy đủ, sở hữu kinh nghiệm tay nghề nhập chăn nuôi.

D

có nhiều ĐK đương nhiên thuận tiện mang đến chăn nuôi.

Xu phía nổi trội nhất của ngành chăn nuôi VN lúc bấy giờ là

A

ứng dụng tiến bộ cỗ khoa học tập và kinh nghiệm.

B

đang tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm & hàng hóa.

C

tăng tỉ trọng thành phầm ko giết thịt thịt.

D

phát triển mạnh công ty về tương tự, thú nó.

Phát biểu này tại đây không đích thị với ngành chăn nuôi của VN hiện nay nay?

A

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm hoá.

C

Sản phẩm ko qua loa giết thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

Xem thêm: góc nội tiếp là gì

D

Hiệu ngược chăn nuôi đang được đạt được ở tại mức phỏng cao và ổn định ấn định.

Chăn nuôi trườn sữa ở VN lúc bấy giờ sở hữu Xu thế cách tân và phát triển mạnh ở chống này sau đây?