việt nam đứng thứ mấy thế giới

Theo Tổng viên Thống kê, GDP nước ta nhập năm 2022 đạt 409 tỷ USD. Còn theo dõi IMF, số lượng này nhỉnh rộng lớn một chút ít là 413,81 tỷ USD.

Trong điểm Khu vực Đông Nam Á, nước ta xếp thứ 5. nước ta xếp sau Indonesia (1,29 ngàn tỷ USD), Thái Lan (534,76 tỷ USD), Malaysia (434,06 tỷ USD), Singapore (423,63 tỷ USD) và xếp ngay lập tức bên trên Philippines (401,66 tỷ USD).

Bạn đang xem: việt nam đứng thứ mấy thế giới

Trên toàn cầu, nước ta là vương quốc xếp thứ 37 về quy tế bào tài chính. Indonesia xếp thứ 17, Thái Lan xếp thứ 26, Malaysia xếp thứ 35, Singapore xếp thứ 36.

GDP nước ta xếp thứ từng nào toàn cầu năm 2022? - Hình ảnh 1.

Nguồn: IMF

Xem thêm: coi youtube không quảng cáo

Theo IMF, năm 2023, nước ta tiếp tục xếp thứ tía Khu vực Đông Nam Á về quy tế bào tài chính. Cụ thể, GDP đạt 469,62 tỷ USD, phát triển 6,2%. nước ta xếp sau Indonesia (1.390 tỷ USD, phát triển 5%) và Thái Lan (580,69 tỷ USD, phát triển 3,7%). nước ta băng qua Malaysia (467,46 tỷ USD, phát triển 4,4%), Singapore (447,16 tỷ USD, phát triển 2,3%), Philippines (425,66 tỷ USD, phát triển 5%). Khi cơ, nước ta được xem là vương quốc đem quy tế bào tài chính rộng lớn loại 35 toàn cầu, Malaysia và Singapore lùi xuống xếp thứ 36 và 37.

GDP nước ta xếp thứ từng nào toàn cầu năm 2022? - Hình ảnh 2.

Xem thêm: vẽ học sinh đơn giản

Nguồn: IMF

Theo HSBC, tài chính nước ta cũng rất được dự đoán đem nấc phát triển hàng đầu điểm. Nhưng nấc tăng chỉ 5,8% đối với cùng thời điểm (thấp rộng lớn dự đoán IMF). Đứng loại nhị là Philippines với phát triển GDP năm 2023 được dự đoán ở tại mức 4,8%. Với 4,3%, Indonesia xếp thứ tía về phát triển nhập ASEAN-6. Theo sau là Thái Lan, Malaysia và Singapore, với dự đoán thứu tự ở tại mức 4,1%; 4% và 2,1%.

Tính riêng rẽ quý I/2023, HSBC dự đoán phát triển GDP Philippines tối đa ASEAN-6, ước đạt 5,3%. Đứng loại nhị là nước ta, với GDP quý I/2023 tăng 5% đối với cùng thời điểm. Với 4,9%, Malaysia là được dự đoán phát triển tài chính cao loại tía ASEAN-6. Theo sau là Indonesia, Thái Lan và Singapore với dự đoán thứu tự ở tại mức 4,1%; 3,6% và 1,7%.