trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

Câu hỏi:

17/01/2022 2,547

B. Tự động điều chỉnh 

Bạn đang xem: trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ tăng Khi với câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá bán trị 

Trong vòng lặp For – do dạng tiến thủ. Giá trị của biến đổi kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm thường xuyên tằng kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối. Giá trị của biến đổi kiểm đếm được điề chỉnh tự động hóa chính vì thế câu mệnh lệnh sau do không được thay cho thay đổi gía trị biến đổi kiểm đếm.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án đích nhất)

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối 

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối 

D. Giá trị đầu cần vày độ quý hiếm cuối

Câu 2:

Kiểu tài liệu của biến đổi kiểm đếm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối 

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu 

C. Cùng loại với những biến đổi vô câu lệnh

D. Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Câu 3:

Đoạn lịch trình sau giải vấn đề nào?

For I:=1 vĩ đại M do

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 vô phạm vi từ một cho tới M 

Xem thêm: xiaomi viet

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 vô phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 vô phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 vô phạm vi từ một cho tới M

Câu 4:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng lùi: 

A. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

B. for < biến đổi đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến đổi đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:

A. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

B. for < biến đổi đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

C. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >; 

D. for < biến đổi đếm> := < Giá trị đầu > vĩ đại < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

Câu 6:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Khi S > 108. Điều khiếu nại này tại đây cho tới vòng lặp while – vì thế là đúng:

A. While S >= 108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

Xem thêm: cách vào roblox

D. While S >= E8 do

TÀI LIỆU VIP VIETJACK