trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

Xâu kí tự động là nhằm xử lý những chuỗi văn bạn dạng, Pascal thể hiện một loại tài liệu mới nhất gọi là xâu ký tự động và được khái niệm vì chưng kể từ khóa STRING. Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal xâu kí tự động là mặt hàng những kí tự động vô bảng mã ASCII.


Câu hỏi: Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal xâu kí tự động là

A. Tập thích hợp những vần âm và những chữ số vô bảng vần âm giờ Anh

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

B. Dãy những kí tự động vô bảng mã ASCII

C. Tập thích hợp những vần âm vô bảng vần âm giờ Anh

D. Mảng những ký tự

Trả lời

Đáp án đúng: B. Dãy những kí tự động vô bảng mã ASCII

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal xâu kí tự động là mặt hàng những kí tự động vô bảng mã ASCII.

>>> Tham khảo: Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, kể từ khóa VAR người sử dụng để?


Giải quí của nhà giáo Toploigiai vì thế sao lựa chọn đáp án B

Xâu kí tự động là để xử lý những chuỗi văn bạn dạng, Pascal thể hiện một loại tài liệu mới nhất gọi là xâu ký tự động và được khái niệm vì chưng kể từ khóa STRING. Xâu ký tự động là tài liệu bao hàm một mặt hàng những ký tự động vô bảng mã ASSCII, từng kí tự động là một trong những thành phần vô xâu.

Ví dụ: ‘ Ha noi ‘ = ‘ Ha noi ‘

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, nhị xâu kí tự động được xem như là đều nhau Khi bọn chúng kiểu như nhau trọn vẹn. Số lượng kí tự động vô xâu được gọi là chừng lâu năm của xâu. Xâu có tính lâu năm vì chưng 0 gọi là xâu trống rỗng.

Để tế bào mô tả loại xâu tao cần thiết xác định:

- Tên loại xâu.

- Cách khai báo phát triển thành loại xâu.

- Số lượng kí tự động loại xâu.

- Các quy tắc toán thao tác với xâu.

- Cách tham lam chiếu cho tới thành phần của xâu.

Cách khai báo: Xâu ký tự động vô bộ nhớ lưu trữ nó cướp số byte ngay số ký tự động cực lớn được khai báo cùng theo với byte trước tiên chứa chấp số ký tự động hiện nay sở hữu của xâu. Độ lâu năm tối nhiều của xâu ký tự động là 255.

- Cách nhập/xuất: Cách phát âm hoặc viết lách loại STRING cũng tương tự động tựa như các loại tài liệu không giống, tao dùng những giấy tờ thủ tục READ, hoặc WRITE.);

- Truy cập từng thành phần của xâu ký tự: tương tự động mảng 1 chiều: trải qua thương hiệu phát triển thành loại STRING và chỉ số của nó

Với kiến thức và kỹ năng bên trên chúngta rất có thể Tóm lại rằng: Trong ngữ điệu lập trình sẵn pascal xâu kí tự động là mặt hàng những kí tự động vô bảng mã ASCII.

Đáp án B là đích.

>>> Tham khảo: Hãy nêu cú pháp khai báo phát triển thành mảng vô Pascal

Trong ngữ điệu lập trình sẵn pascal xâu kí tự động là

Câu chất vấn trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng về ngữ điệu lập trình sẵn Pascal

Câu 1:Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là:

A. 256

B. 255

C. 65535

D. Tùy ý

Xem thêm: ggbdichj

Đáp án: B. 255

Câu 2: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Length(S) là:

A. 12

B. 13

 C. 14

D. 15

Đáp án: B. 13

Câu 3: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: C. 7

Câu 4: Cho khai báo sau: Var hoten : String; Phát biểu này bên dưới đấy là đích ?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn chừng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255

D. Cần nên khai báo độ dài rộng của xâu sau đó

Đáp án: C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255

Câu 5: Hãy lựa chọn phương án ghép đích nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt

C. Nối xâu S2 vô S1

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Đáp án: A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt

-------------------------------

Xem thêm: danh kiếm

Hi vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng bên trên phía trên của Toploigiai về thắc mắc Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal xâu kí tự động là gì tiếp tục hỗ trợ tăng kiến thức và kỹ năng về tin cẩn học tập. Cảm ơn chúng ta đang được phát âm nội dung bài viết, chúc chúng ta đạt thành phẩm cao!

icon-date

Xuất bạn dạng : 27/08/2022 - Cập nhật : 27/08/2022

Xem tăng những bài xích nằm trong thường xuyên mục

Bài viết lách mới nhất nhất

Xem tăng những chủ thể liên quan