trong khi làm việc với cấu trúc bảng muốn xác định khóa chính ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 9,843

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Trong khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn chèn thêm 1 ngôi trường mới nhất, tớ thực hiện:

A. Tools / Insert Rows

B. Insert / Rows

C. File / Insert Rows

Xem thêm: ứng dụng đo chiều cao

D. Edit / Insert Rows

Câu 4:

Để thanh lọc bám theo dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Để thanh lọc bám theo dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc bám theo dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc bám theo dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 3)

Câu 5:

Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy loài chuột nhập nút lệnh?

A.Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy loài chuột nhập nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy loài chuột nhập nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy loài chuột nhập nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, khi hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu tiếp tục hướng dẫn và chỉ định, tớ nháy loài chuột nhập nút lệnh? (ảnh 4)

Câu 6:

Khi đang được thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn lưu cấu tạo nhập đĩa, tớ thực hiện:

A. Tools / Save

B. View / Save

C. File / Save

D. Format / Save

Xem thêm: mua tank bang bang

TÀI LIỆU VIP VIETJACK