trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

 • Câu hỏi:

  Trong Access, Khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINHTrue. Khi tê liệt field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

  • A. Yes/No
  • B. Boolean
  • C. True/False
  • D. Date/Time

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Yes/No

Mã câu hỏi: 2657

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: cách đăng ký chính chủ sim vina

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để hé một bảng ở cơ chế design, tao lựa chọn bảng tê liệt rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, Khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản vô Access:
 • Chọn loại tài liệu này mang đến ngôi trường điểm
 • Trong Access Khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử tuột CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu tạo bảng vô cơ chế design, thao tác triển khai mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa tuột cấu tạo bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong Khi tạo ra cấu tạo bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ cao thấp của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới mẻ bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường mong muốn hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu tạo bảng, mong muốn lưu cấu tạo vô đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi Khi với cùng một trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa vô trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: qin