tính chất hình thang

Hình thang là 1 trong những hình tuy rằng giản dị tuy nhiên lại sở hữu nhiều đặc điểm phức tạp vì thế nó bao hàm nhiều tình huống quan trọng đặc biệt và ấn định lý cần thiết ghi ghi nhớ. Vậy nên phần lý thuyết và bài bác luyện của hình thang đều kha khá khó khăn và yên cầu tất cả chúng ta cần bắt chắc hẳn loài kiến thức về đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên, tam giác đều bằng nhau, đàng tầm, trung tuyến… Hôm ni, Gia Sư Việt tiếp tục tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân giúp các em hiểu rõ từng khái niệm, đặc điểm và cơ hội minh chứng nhé.

I. Hình thang

1. Khái niệm về hình thang

Bạn đang xem: tính chất hình thang

Hình thang là tứ giác với nhị cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

khai-niem-hinh-ve-thang

Từ hình vẽ, tao thấy: Hình thang cân nặng ABCD với AB // CD

2. Tính hóa học hình thang

– Tính hóa học 1: Hai góc kề một cạnh mặt mũi của hình thang với tổng vì thế 180 phỏng (nằm ở địa điểm nhập nằm trong phía của nhị đoạn trực tiếp tuy nhiên song là 2 cạnh đáy).

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD)

=> Góc A + Góc D = Góc B + Góc C = 180°

– Tính hóa học 2: Hình thang với 2 cạnh lòng đều bằng nhau thì nhị cạnh mặt mũi tiếp tục tuy nhiên song và đều bằng nhau.

hinh-thang-co-2-canh-day-bang-nhau-la-hinh-binh-hanh

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với AB = CD

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành nên AD // BC và AD = BC

Ngược lại, nếu như hình thang với 2 cạnh mặt mũi tuy nhiên song thì bọn chúng tiếp tục đều bằng nhau và 2 cạnh lòng đều bằng nhau.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD), lại sở hữu AD // BC

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AD // BC

=> ABCD là hình bình hành nên AB = CD và AD = BC

– Tính hóa học 3: Đường tầm là đường thẳng liền mạch nối trung điểm nhị cạnh mặt mũi của hình thang.

tinh-chat-duong-trung-binh-cua-hinh-thang

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, F là trung điểm BC

=> MN là đàng tầm của hình thang ABCD

Tính hóa học 3.1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm 1 cạnh mặt mũi của hình thang và tuy nhiên song với 2 cạnh lòng thì tiếp tục trải qua trung điểm của cạnh mặt mũi còn sót lại.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, EF //AB (EF // CD) (F ∈ BC)

=> F là trung điểm BC

Tính hóa học 3.2: Đường tầm của hình thang tiếp tục tuy nhiên song với 2 cạnh lòng và vì thế 50% tổng 2 lòng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với EF là đàng trung bình

=> EF// AB; EF // CD và EF = (AB+CD)/2

3. Cách minh chứng hình thang

– Cách 1: Chứng minh tứ giác cơ với 1 cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

Ví dụ: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E là giao phó điểm của hai tuyến phố trực tiếp AD và BC. Gọi M, N, P.., Q bám theo trật tự là những trung điểm của những đoạn trực tiếp AE, BE, AC và BD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-can

Ta có:

M là trung điểm của AE

N là trung điểm của BE

=> MN là đàng tầm ứng với cạnh AB của ΔEAB, suy rời khỏi MN // AB (1)

Gọi R là trung điểm của AD

Trong ΔADB, RQ là đàng tầm, suy rời khỏi RQ // AB

Trong ΔCAD, RP là đàng tầm, suy rời khỏi RP // DC

mà DC // AB nên RP // AB.

RQ và RP nằm trong trải qua R và nằm trong tuy nhiên song với AB nên bám theo định đề Ơclit thì RQ ≡ RP

Từ phía trên tao suy rời khỏi QP // AB (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi MN // PQ => Tứ giác MNPQ là hình thang tự một cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.

– Cách 2: Chứng minh tứ giác cơ với tổng nhị góc kề một cạnh mặt mũi vì thế 180 phỏng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC. Trên AC lấy một điểm B’ sao cho tới AB’ = AB và bên trên AB lấy một điểm C’ sao cho tới AC’ = AC. Chứng minh tứ giác BB’CC’ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-khi-tong-2-goc-day-bang-180-do

Ta có:

AB’ = AB

=> ∆BAB’ cân nặng bên trên A

=> Góc ABB’ = (180°- Â)/2

Chứng minh tương tự động, tao có: Góc AC’C = (180°- Â)/2

=> Góc ABB = Góc AC’C

=> Góc ABB’ + Góc B’BC’ = Góc AC’C + Góc B’BC’

Xem thêm: link tải nhạc từ youtube về máy tính

=> Góc AC’C + Góc B’BC’ = 180°

=> Tứ giác BB’CC’ là hình thang tự tổng nhị góc kề một cạnh mặt mũi vì thế 180°

II. Hình thang cân

1. Khái niệm về hình thang cân

Trong hình học tập Euclid, hình thang cân nặng là hình thang với nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau. Hình thang cân nặng là một trong những tình huống quan trọng đặc biệt của hình thang.

khai-niem-ve-hinh-thang-can

Từ khai niệm và theo như hình vẽ, tao có:

Hình thang cân nặng ABCD (AB // CD) => Góc C = Góc D

2. Tính hóa học hình thang cân

– Tính hóa học 1: Trong một hình thang cân nặng, nhị cạnh mặt mũi đều bằng nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AD = BC

– Tính hóa học 2: Trong một hình thang cân nặng, hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Ví dụ: Cho ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AC = BD

– Tính hóa học 3: Hình thang cân nặng luôn luôn nội tiếp được nhập một đàng tròn trặn.

hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> Luôn với 1 đàng tròn trặn tâm O nội tiếp hình thang này

3. Cách minh chứng hình thang cân

– Cách 1: Hình thang với nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên những cạnh mặt mũi AB, AC lấy bám theo trật tự những điểm D, E sao cho tới AD = AE. Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân nặng.

cach-chung-minh-hinh-thang-can

a) Ta có: AD = AE (gt) nên ∆ADE cân

⇒ Góc D2 = Góc E2

Mà góc A + D2 + E2 = góc A + B + C = 180°, trong lúc góc B = C do ΔABC cân nặng bên trên A (gt). Vì vậy D2 = B ( địa điểm đồng vị )

=> DE // BC, bởi vậy BDEC là hình thang.

Lại với ΔABC cân nặng bên trên A ⇒ Góc B = Góc C

Nên BDEC là hình thang cân là là hình thang với 2 góc lòng đều bằng nhau.

– Cách 2: Hình thang với nhị cạnh mặt mũi đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếp đàng tròn trặn tâm O. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

chung-minh-hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ta có: ABCD là hình thang

=> Góc A1 = Góc C1

=> sđ cung CD = sđ cung AB

=> AB = CD

=> ABCD là hình thang cân do là hình thang với 2 cạnh mặt mũi đều bằng nhau.

– Cách 3: Hình thang với hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với góc ACD = góc BDC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Gọi E là giao phó điểm của AC và BD.

∆ECD với góc ACD = góc BDC nên là tam giác cân nặng.

Suy rời khỏi EC = ED (1)

Tương tự động xét ∆EAB có: Góc ABE = BAE tự nằm trong đều vì thế góc ACD và góc BDC ( So le nhập )

⇒ ∆EAB tại E suy ra: EA = EB (2)

Từ (1) và (2) tao có: EA + EC = EB + ED => AC = BD

=> ABCD là hình thang cân nặng tự là hình thang với 2 đường chéo vì thế nhau

Kết luận: Sau khi các em học tập sinh đã được mò mẫm hiểu những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân nặng. Chúng tôi tin rằng, nội dung này sẽ không còn thực hiện khó khăn chúng ta nữa và giúp đạt được điểm số tối nhiều trong những bài bác đua. Hãy bám theo dõi Gia Sư Việt nhằm học tập luôn luôn cập nhập nhiều bài bác học khác nhé. Hình như, nếu như bố mẹ cần thiết thuê gia sư dạy dỗ Toán tận nơi cho tới con cái, sướng lòng tương tác qua quýt số 096.446.0088 – 090.462.8800 sẽ được tư vấn cụ thể.

Tham khảo thêm:

♦ Tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng về những đàng Đồng quy nhập Tam giác

♦ Khái niệm, đặc điểm và cơ hội minh chứng tứ giác là Hình thoi

Xem thêm: mặt khinh bỉ