tính chất của hình thoi

Diện tích hình thoi lớp 6 là nền tảng mang đến lớp 8, 9 và toán cung cấp 3. Để tóm thiệt vững vàng phần kỹ năng này, nằm trong học tập với Phụ huynh technology qua quýt nội dung bài viết sau.

Diện tích hình thoi lớp 6

Hình thoi là gì?

Bạn đang xem: tính chất của hình thoi

Hình thoi là tứ giác với 4 cạnh mặt mũi đều bằng nhau. Đây cũng chính là hình bình hành với 2 cặp cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành với 2 lối chéo cánh vuông góc cùng nhau.

 diện tích S hình thoi lớp 6

Tính hóa học hình thoi lớp 6

 • Hai góc đối bởi nhau
 • Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và tách nhau bên trên trung điểm của từng đường
 • Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc
 • Hình thoi với đặc điểm của hình bình hành

Dấu hiệu nhận thấy hình thoi

 • Tứ giác với 4 cạnh bởi nhau
 • Hình bình hành với nhì cạnh kề bởi nhau
 • Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc với nhau
 • Hình bình hành với cùng một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc

>>Xem thêm: 

Hướng dẫn giải những Việc tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4

Cách tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5 và chỉ dẫn giải bài bác tập luyện chi tiết

Cách tính chu vi hình thoi

Chu vi của hình thoi được xem bởi chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

diện tích hình thoi bằng

Công thức: P = 4.a

Trong đó:

 • P: chu vi hình thoi
 • a: chừng lâu năm 1 cạnh

Ví dụ: Cho một hình thoi ABCD có tính lâu năm những cạnh đều bằng nhau và bởi 7 centimet. Hỏi chu vi của hình thoi này bởi bao nhiêu?

Theo công thức tính chu vi hình thoi được reviews phía trên, tao với a = 7 centimet. Như vậy chu vi hình thoi ABCD sẽ tiến hành tính như sau:

P (ABCD) = a x 4 = 7 x 4 = 28 cm

Đáp số: Phường = 28cm

Công thức tính diện tích S hình thoi lớp 6

Diện tính hình thoi lớp 6 với những công thức tính tại đây.

Công thức tính nhờ vào lối chéo

Diện tích của hình thoi bởi tích nửa chừng lâu năm 2 lối chéo cánh.

diện tích của hình thoi

Công thức:

Trong đó:

 • S: diện tích
 • d1, d2: chừng lâu năm 2 lối chéo

Ví dụ: Cho hình thoi đo có tính lâu năm hai tuyến đường chéo cánh thứu tự là 7 centimet và 9 centimet. Hỏi diện tích S của hình thoi tê liệt bởi bao nhiêu?

Áp dụng theo đòi phương pháp tính diện tích S hình thoi, tao với d1 = 7cm và d2 = 9cm. Ta đi vào công thức và với thành phẩm như sau:

S = một nửa x (d1 x d2) = một nửa x (7 x 9) = một nửa x 63 = 31,5 (cm2 )

Đáp số: S = 31,5 cm2

>>Xem thêm: 

Công thức và phương pháp tính diện tích S hình vuông vắn lớp 3

Công thức tính chu vi hình chữ nhật. Bài tập luyện và bài bác giải toán chu vi lớp 3

Công thức nhờ vào cạnh lòng và chiều cao

Diện tích hình thoi bởi tích chừng lâu năm cạnh lòng và độ cao.

Công thức:  S = a x h

Trong đó:

 • S: diện tích
 • a: chừng lâu năm cạnh đáy
 • h: chừng lâu năm lối cao

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, với cạnh AB = BC = CD = DA = 4 centimet, độ cao hình thoi bởi 3cm. Tính diện tích S hình thoi.

Áp dụng theo đòi công thức diện tích S hình thoi, tao với h = 3cm, a = 4cm. Ta thay cho nhập công thức và với thành phẩm như sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 1,5 (cm2)

Đáp số: S = 1,5 cm2

Công thức nhờ vào hệ thức nhập tam giác (Nếu biết những góc)

Công thức: S = a2 x sinA = b2 x sinB =  c2 x sinC

Trong đó:

 • S: diện tích
 • a: chừng lâu năm cạnh hình thoi
 • A, B, C: những góc hình thoi

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, với cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35o. Tính diện tích S hình thoi ABCD.

Áp dụng công thức, tao với a = 4, góc = 35 chừng. Ta thay cho nhập công thức như sau:

S = a2 x sinA = 42 x sin(35o) = 9,177 (cm2)

Đáp số: S = 9,177 cm2

Bài tập luyện áp dụng tính diện tích S hình thoi

Bài tập luyện 1

Một khu đất nền hình thoi có tính lâu năm những lối chéo cánh là 70m và 300m. Tính diện tích S của khu đất nền đó

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi lúc biết chừng lâu năm 2 lối chéo cánh. Ta có:

Xem thêm: cài đặt cỡ chữ

S = (70 x 300) : 2 = 10.500 (m2)

Đáp số: S = 10.500 m2

Bài tập luyện 2

Tính diện tích S hình thoi ABCD, lúc biết cạnh AB = 5cm, lối chéo cánh AC = 8cm

Gọi I là uỷ thác điểm của AC và BD, tao với AI = IC = 4cm.

Xét tam giác vuông ABI, tao có:

BI2= AB2– AI2

Thay AI = 4cm, AB = 5cm, tao được: BI = 3cm.

Mà BD = 2.BI = 2.3 = 6cm.

Diện tích hình thoi ABCD: S = (BD . AC) : 2 = 6.8 : 2 = 24 (cm2)

Đáp số: S = 24cm2

Bài tập luyện 3

Tính diện tích S hình thoi với cạnh lâu năm 6cm và một trong những góc của chính nó với số đo là 60o

Cho hình thoi ABCD với cạnh AB = 6cm, ∠A = 60o

ABCD là hình thoi  ⇒ ΔBAD cân nặng bên trên A. Mà ∠A = 60o nên ΔABD là tam giác đều ⇒ BD = AB = 6cm

+ AC ⊥ BD và BI = ID = 3cm

Trong tam giác vuông AIB vận dụng lăm le lý pitago

AI2 = AB2 – IB2 = 36 – 9 = 27 ⇒ AI = √27 (cm)

Suy ra: AC = 2AI = 2√27 (cm)

Vậy SABCD = 1/2AC.BD = một nửa.2√27 .6 = 12√27 (cm2)

>>Xem thêm: Hướng dẫn tính chu vi hình tứ giác với bài bác tập luyện và câu nói. giải chi tiết

Công thức tính lối chéo cánh hình thoi

Công thức

Dựa nhập công thức tính diện tích S hình thoi, tao với công thức tính lối chéo cánh như sau:

a = S x 2 : b

hoặc

b = S x 2 : a

Trong đó: 

 • S: diện tích S hình thoi
 • a, b: chừng lâu năm lối chéo

Bài tập luyện ví dụ

Bài tập luyện 1

Cho một hình thoi với diện tích S là 360 cm2, chừng lâu năm một lối chéo cánh là 24 centimet . Tính chừng lâu năm lối chéo cánh loại hai

Theo công thức diện tích S hình thoi: (a x b) : 2

Ta với lối chéo cánh loại 2: 300 x 2 : 24 = 30 cm

Đáp án: 30 cm

Bài tập luyện 2

Một hình thoi với diện tích S 4dm, chừng lâu năm một lối chéo cánh là 3/5 dm. Tính chừng lâu năm lối chéo cánh loại nhì.

Độ lâu năm lối chéo cánh loại nhì là:

(4 x 2) : 3/5 = 40/3 (dm)

Đáp số: 40/3 cm

Bài tập luyện 3

Hình thoi với diện tích S 72cm2. Độ lâu năm lối chéo cánh loại nhất là 18cm. Tìm chừng lâu năm lối chéo cánh thứ hai.

Độ lâu năm lối chéo cánh loại hai: 72 x 2 : 18 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

Tổng kết

Để tính diện tích S hình thoi ko hề khó khăn, chỉ việc chúng ta thực hiện bài bác tập luyện thông thường xuyên thì tiếp tục ghi ghi nhớ được công thức. Hi vọng chúng ta học viên vẫn học tập thêm thắt được kỹ năng mới nhất. Hãy nằm trong Phụ huynh technology học tập toán thường ngày nhé!

Xem thêm: redmi note 11 pro+