thơ bác hồ của em

Khi em đi ra đời
Đã không thể Bác
Chỉ còn giờ đồng hồ hát
Chỉ còn điều ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài bác thơ
Mà em vẫn thấy Bác sao đặc biệt gần
Năm điều Bác dạy dỗ mãi còn vang ngân.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn.

Bạn đang xem: thơ bác hồ của em

Xem thêm: Nhận định bóng đá hôm nay từ các chuyên gia bóng đá

Bác Hồ của em | Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn)
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em thành lập và hoạt động, Đã không thể Bác, Chỉ còn giờ đồng hồ hát, Chỉ còn điều ca, Chỉ còn mẩu chuyện, Chỉ còn bài bác thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao đặc biệt sát, Năm điều Bác dạy dỗ mãi còn vang ngân.
Bác Hồ của em | Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn)
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em thành lập và hoạt động, Đã không thể Bác, Chỉ còn giờ đồng hồ hát, Chỉ còn điều ca, Chỉ còn mẩu chuyện, Chỉ còn bài bác thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao đặc biệt sát, Năm điều Bác dạy dỗ mãi còn vang ngân.
Bài thơ Bác Hồ của em: Bác Hồ với những em thiếu thốn nhi ở ao cá
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em thành lập và hoạt động, Đã không thể Bác, Chỉ còn giờ đồng hồ hát, Chỉ còn điều ca, Chỉ còn mẩu chuyện, Chỉ còn bài bác thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao đặc biệt sát, Năm điều Bác dạy dỗ mãi còn vang ngân.

Hình hình họa minh họa được thuế tầm kể từ google.com.