thinangluc.vnuhcm.edu.vn đăng nhập

Kỳ ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh đang được càng ngày càng lại gần tuy nhiên nhiều sỹ tử vẫn còn đó loay hoay chưa chắc chắn cách đăng ký ganh đua. Bài viết lách sau đây tiếp tục chỉ dẫn cụ thể cho những em cách đăng ký ganh đua nhận xét năng lượng Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh một cơ hội dễ dàng nắm bắt và cụ thể nhất. 

Kỳ ganh đua nhận xét năng lượng Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh 2022 đang được càng ngày càng cho tới gần

Bạn đang xem: thinangluc.vnuhcm.edu.vn đăng nhập

1. Hình thức đăng ký tham gia dự thi, ĐK xét tuyển

Để đăng ký tham gia dự thi và xét tuyển chọn ĐGNL của ĐHQG-HCM, sỹ tử ĐK trực tuyến
tại trang vấn đề năng lượng điện tử của kỳ ganh đua bên trên địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Lệ phí:
– Đăng ký dự thi: 300.000đ/thí sinh.
*Lưu ý: Lệ phí ganh đua đang được đóng góp sẽ không còn được trả trả vào cụ thể từng tình huống.

Nộp lệ phí thi: Có 2 cách thức sau

– Phương thức 1: Thanh toán qua quýt công ty Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
– Phương thức 2: Thanh toán qua quýt công ty Ví năng lượng điện tử Foxpay .
– Phương thức 3: Thanh toán qua quýt công ty Ví Momo.
– Phương thức 4: Thanh toán qua quýt công ty Ví Payoo

Thời gian tham nộp lệ phí thi:

– Đợt 1: Từ ngày 01/02/2023 cho tới ngày 01/3/2023.
– Đợt 2: Từ ngày 05/4/2023 đếng ngày 29/4/2023.

*Lưu ý: Để làm hồ sơ sẽ là hợp thức, sỹ tử nên hoàn thành việc tạo nên thông tin tài khoản ĐK dự
thi; ĐK những vấn đề cá thể, vấn đề tương tác và vấn đề ưu tiên; ĐK địa
điểm ganh đua trước thời điểm ngày 01/3/2023 (đối với kỳ ganh đua mùa 1) và trước thời điểm ngày 29/4/2023 (đối với
kỳ ganh đua mùa 2).

2. Hướng dẫn ĐK dự thi

2.1. Đăng ký vấn đề (tạo tài khoản)

Bước 1: Thí sinh truy vấn nhập website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Bước 2: Thí sinh nhấn nút “Đăng ký”

Thí sinh nhấn nút Đăng ký

Nhập làm hồ sơ. Thí sinh nhập vấn đề bọn họ thương hiệu, số CMND/CCCD, địa điểm tin nhắn và mật khẩu chính xác nhằm in trên giấy tờ báo tham dự cuộc thi, sản phẩm ganh đua và nhấn nút “Đăng ký”.

Trang khai vấn đề cá thể nhằm ĐK dự thi

Bước 3: Kích hoạt thông tin tài khoản.

Thí sinh đánh giá tin nhắn (Nếu không tìm kiếm thấy nhập mục Hộp thư đến, sỹ tử đánh giá nhập Hộp thư Spam).

Thí sinh nhấn vào chữ “tại đây” nhằm kích hoạt thông tin tài khoản. Trong tình huống ko thấy chữ “tại đây”, sung sướng lòng nhấn “…” giúp thấy những dòng sản phẩm xổ xuống rồi nhấn “tại đây”.

Email kích hoạt tài khoản

Bước 4: Đăng nhập nhập thông tin tài khoản cá thể bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử của Kỳ ganh đua ĐGNL ĐHQG-HCM

Nhập số CMND/CCCD và mật khẩu đăng nhập đang được ĐK và nhấn nút “Đăng nhập

Đăng nhập nhập thông tin tài khoản cá nhân

Bước 5: Đăng ký những vấn đề cá thể, vấn đề liên hệ, vấn đề ưu tiên

Đăng ký những vấn đề ưu tiên

Sau khi ĐK tương đối đầy đủ vấn đề cá thể, liên hệ, ưu tiên và nhấn nút “Quay về trang đăng ký” nhằm tiến hành bước tiếp theo sau.

Quay về trang đăng ký

*Trường thích hợp sỹ tử cần thiết thay cho thay đổi vấn đề đang được đăng ký:

 • – Thí sinh rất có thể sử dụng thông tin tài khoản ĐK kiểm soát và điều chỉnh vấn đề cá thể bên trên đàng dẫn: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn trong tầm thời hạn quy tấp tểnh từ thời điểm ngày 01/02 – 28/02/2023 (đối với mùa 1) và 05/4 – 28/4/2023 (đối với mùa 2) vì như thế cách:
 • – Thí sinh singin thông tin tài khoản cá thể bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử của kỳ ganh đua ĐGNL, nhấn nhập chữ “Họ thương hiệu thí sinh-Hồ sơ cá thể (Thông tin tưởng tài khoản)” góc bên trên ở bên phải nhằm về trang vấn đề cá thể nhằm kiểm soát và điều chỉnh.
 • – Sau khi kiểm soát và điều chỉnh, sỹ tử lựa chọn “Lưu thông tin” ở cuối trang nhằm lưu.

2.2. Đăng ký vị trí ganh đua (Tạo hồ nước sơ) 

Bước 1: Nhấn nút “Tạo hồ nước sơ” nhằm chính thức ĐK mới nhất vị trí ganh đua. Hệ thống tiếp tục chính thức xuất hiện tại mã làm hồ sơ kể từ sau đoạn này.

Tạo làm hồ sơ nhằm chính thức ĐK vị trí thi

Bước 2. Nhấn nút “Đăng ký” ở phía bên dưới mã làm hồ sơ (gồm 09 ký tự) nhằm lựa chọn vị trí thi

Đăng ký mới nhất vị trí thi

Bước 3. Lựa lựa chọn và xác nhận vị trí ganh đua và Nhấn nút “Xác nhận”.

Thí sinh rất có thể tìm hiểu thêm những tỉnh/thành phố tổ chức triển khai kỳ ganh đua ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2023 bên trên đàng dẫn: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html nhằm lựa lựa chọn vị trí đăng ký tham gia dự thi. Thí sinh lựa chọn vị trí (tỉnh/thành phố) nhằm ĐK dự thi:

Thí sinh lựa chọn vị trí (tỉnh/thành phố) nhằm ĐK dự thi

Thí sinh nhấn nút “Xác nhận” 

Lưu ý: Nếu sỹ tử ham muốn thay đổi điểm tham dự cuộc thi thì nên cần nhấn Nhấn nút “Sửa hồ nước sơ” và Chọn vị trí tham dự cuộc thi mới nhất và nhấn nút “Xác nhận”. Thời gian tham sửa làm hồ sơ theo đòi quy tấp tểnh từ thời điểm ngày 01/02 cho tới 28/02/2023 – so với mùa 1 và từ thời điểm ngày 05/4 cho tới 28/4/2023 – so với mùa 2)

Sửa làm hồ sơ để thay thế thay đổi vị trí thi

2.3. Thanh toán lệ phí thi

Bước 1: Nhấn nút “Thanh toán

Thực hiện tại thanh toán

Bước 2: Chọn cách thức giao dịch. Thí sinh đánh giá kỹ vấn đề tham dự cuộc thi, nhấn nút “Nhấn lựa chọn phương thức

Chọn cách thức thanh toán

Thí sinh chọn một nhập 4 cách thức đóng góp lệ phí bên trên cửa ngõ số cách thức thanh toán:

 • Thanh toán qua quýt công ty Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
 • Thanh toán qua quýt công ty Ví năng lượng điện tử Foxpay .
 • Thanh toán qua quýt công ty Ví
 • Thanh toán qua quýt công ty Ví Payoo (Đại lý Payoo).

Lựa lựa chọn cách thức thanh toán

Bước 3. Kiểm tra vấn đề giao dịch và nhấn nút “Xác nhận

Thông tin tưởng thanh toán

Bước 4: Thực hiện tại giao dịch theo như hình thức giao dịch đang được chọn

Trường thích hợp sỹ tử ham muốn thay cho thay đổi ví giao dịch năng lượng điện tử không giống. Nhấn nút “Thanh toán” Và Nhấn nút “Nhấn thay đổi phương thức”. Chọn Phương thức giao dịch qua quýt ví không giống và nhấn nút “Xác nhận

Thay thay đổi cách thức thanh toán

Lựa lựa chọn ví giao dịch năng lượng điện tử khác

2.4. Hướng dẫn tiến hành thanh toán

Thí sinh coi chỉ dẫn tiến hành giao dịch từng cách thức cụ thể bên dưới đây:

– Phương thức 1: Thanh toán qua quýt công ty Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ) coi TẠI ĐÂY
– Phương thức 2: Thanh toán qua quýt công ty Ví năng lượng điện tử Foxpay xem TẠI ĐÂY
– Phương thức 3: Thanh toán qua quýt công ty Ví Momo xem TẠI ĐÂY
– Phương thức 4: Thanh toán qua quýt công ty Ví Payoo xem TẠI ĐÂY

2.5. Kiểm tra hiện tượng hồ nước sơ

– Tình trạng làm hồ sơ “Đã xác nhận thanh toán”

Thí sinh Nhấn nút “Thanh toán” và Xem hiện tượng hồ nước sơ

Hồ sơ đang được giao dịch trở thành công

– Tình trạng làm hồ sơ “Chưa xác nhận thanh toán”

Trường thích hợp sỹ tử đang được đóng góp lệ phí qua quýt ví năng lượng điện tử nhưng mà hiện tượng làm hồ sơ vẫn hiển thị vấn đề “Chưa thanh toán”, sỹ tử cần thiết tương tác những số đường dây nóng hoặc tin nhắn về [email protected] sẽ được chỉ dẫn.

Xem thêm: lich nghi 30/4 va 1/5/2018

Hồ sơ ko giao dịch trở thành công

*Lưu ý: Hồ sơ chỉ sẽ là hợp thức nếu như sỹ tử tiến hành tương đối đầy đủ quá trình và hoàn thành việc xác nhận “Đã thanh toán” trên trang thông tin tưởng điện tử trước ngày 29/4/2023.

Hướng dẫn in giấy má báo tham dự cuộc thi TẠI ĐÂY

Hướng dẫn coi điểm và nhận giấy má báo điểm TẠI ĐÂY

3. Đăng ký xét tuyển

3.1 Đăng ký list nguyện vọng

Bước 1. Nhấn “Tạo hồ nước sơ” (Trường thích hợp đang được ĐK, ham muốn update hoặc tăng NVXT thì nhấn Nhấn nút “Sửa hồ nước sơ”) nhằm chính thức ĐK list nguyện vọng. Sau cơ, nhấn “Thêm nguyện vọng” để chính thức lựa lựa chọn nguyện vọng.

Đăng ký list nguyện vọng

Màn hình hành lang cửa số lựa chọn Ngành/Nhóm ngành/Chương trình theo đòi Trường/Khoa/Phân hiệu (đơn vị). Thí sinh lựa chọn từng nguyện vọng xét tuyển chọn theo đòi từng Trường/Khoa/Phân hiệu, nhấn nút “Thêm nguyện vọng”.

Thí sinh rất có thể tìm hiểu thêm hạng mục những Ngành/Nhóm ngành/Chương trình của những đơn vị chức năng nhập cuộc Hệ thống ĐK xét tuyển chọn vì như thế sản phẩm ganh đua ĐGNL bên trên ĐHQG-HCM năm 2023.

Lưu ý:

 • – Thí sinh ĐK nguyện vọng xét tuyển chọn đồng thời với đăng ký tham gia dự thi kỳ ganh đua ĐGNL đợt
 • – Mỗi sỹ tử được ĐK giới hạn max con số nguyện vọng nhập những Trường/Khoa/Phân hiệu của ĐHQG-HCM và những Trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM (gọi tắt là đơn vị). Các nguyện vọng này nên được bố trí theo đòi trật tự ưu tiên kể từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất).

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển chọn nhập những đơn vị

Sau khi lựa lựa chọn hoàn thành list nguyện vọng, nhấn “Đóng lại”.

Bước 2. Trường thích hợp ham muốn tăng nguyện vọng, sỹ tử nhấn nút “Thêm nguyện vọng”.

Danh sách nguyện vọng

3.2 Thanh toán lệ phí

a) Thực hiện tại thanh toán

Bước 1. Nhấn nút “Thanh toán

Thực hiện tại thanh toán

Bước 2. Nhấn nút “Nhấn lựa chọn phương thức

Chọn cách thức thanh toán

Bước 3. Lựa lựa chọn cách thức giao dịch lệ phí

Thí sinh lựa chọn 1 trong các tứ cách thức giao dịch qua quýt ví năng lượng điện tử sau nhằm nhận vấn đề thanh toán:

 • – Phương thức 1: Thanh toán qua quýt công ty Ví Viettel Money (miễn phí dịch vụ).
 • – Phương thức 2: Thanh toán qua quýt công ty Ví năng lượng điện tử Foxpay .
 • – Phương thức 3: Thanh toán qua quýt công ty Ví
 • Phương thức 4: Thanh toán qua quýt công ty Ví Payoo (Đại lý Payoo).

Lựa lựa chọn cách thức thanh toán

Bước 4. Kiểm tra vấn đề giao dịch và nhấn nút “Xác nhận

Thông tin tưởng thanh toán

Bước 5. Thực hiện tại giao dịch theo như hình thức giao dịch đang được lựa chọn (xem cụ thể phương pháp giao dịch bên trên Phần 3).

b) Thay thay đổi cách thức thanh toán (trường thích hợp sỹ tử ham muốn thay cho thay đổi ví giao dịch năng lượng điện tử khác)

Bước 1. Nhấn nút “Thanh toán”, Nhấn nút “Nhấn thay đổi phương thức

Thay thay đổi cách thức thanh toán

Bước 3. Chọn Phương thức giao dịch qua quýt ví không giống, nhấn nút “Xác nhận

Lựa lựa chọn ví giao dịch năng lượng điện tử

Bước 4. Thực hiện tại giao dịch theo như hình thức giao dịch đang được lựa chọn (xem cụ thể phương pháp giao dịch bên trên phần 2.4).

Lưu ý: Trường thích hợp sỹ tử ham muốn ĐK lại hoặc tăng nguyện vọng thì nên cần bỏ phiếu giao dịch cũ mặt mũi nút Thanh toán, tiếp sau đó trở lại nhấn “Thêm nguyện vọng”.

3.3 Kiểm tra hiện tượng hồ nước sơ

a) Tình trạng làm hồ sơ “Đã xác nhận thanh toán”

Nhấn nút “Thanh toán”, Xem hiện tượng hồ nước sơ

Hồ sơ đang được giao dịch trở thành công

b) Tình trạng làm hồ sơ “Chưa xác nhận thanh toán”

Trường thích hợp sỹ tử đang được đóng góp lệ phí qua quýt ví năng lượng điện tử nhưng mà hiện tượng làm hồ sơ vẫn hiển thị vấn đề “Chưa thanh toán”, sỹ tử cần thiết tương tác những số đường dây nóng hoặc tin nhắn về [email protected] sẽ được chỉ dẫn (hình 3.2).

Hồ sơ ko giao dịch trở thành công

Lưu ý:

 • – Thí sinh cần thiết đánh giá kỹ những vấn đề giao dịch trước lúc tiến hành giao dịch. Lệ phí giao dịch đang được bao hàm phí công ty của những ví giao dịch năng lượng điện tử.
 • Để làm hồ sơ sẽ là hợp thức, sỹ tử cần thiết thực hiện tương đối đầy đủ quá trình theo phía dẫn và việc xác nhận “Đã thanh toán” trên trang vấn đề năng lượng điện tử rất cần được hoàn thành trước thời điểm ngày 29/4/2023.
 • – Lệ phí đang được đóng góp sẽ không còn được trả trả vào cụ thể từng tình huống.

3.4 Hướng dẫn in phiếu ĐK xét tuyển

Bước 1. Sau khi hoàn thành ĐK nguyện vọng xét tuyển chọn bên trên Phần 2 của tư liệu này, sỹ tử lựa chọn nút “Hồ sơ xét tuyển

In Phiếu ĐK xét tuyển

Bước 2. Chọn nút “In phiếu”  In phiếu, ký và ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu bên trên phiếu

In phiếu, ký thương hiệu bên trên phiếu

Bước 3. Cập nhật hình họa phiếu Đăng ký xét tuyển chọn lên khối hệ thống bên trên nút Hình trang 1 và Hình trang 2

Cập nhật Phiếu ĐK xét tuyển

Lưu ý:

 • – Nếu những nếu như những nguyện vọng chỉ trong một trang chỉ việc update bên trên Hình trang
 • – Thí sinh ko cần thiết nộp làm hồ sơ giấy má (Phiếu ĐK xét tuyển) nhưng mà chỉ việc update hình Phiếuđăng ký xét tuyển chọn (đã ký tên) lên khối hệ thống và phụ trách về tính chất đúng mực của phiên bản mượt phiếutrên khối hệ thống. Thí sinh nên update phiếu ĐK lên khối hệ thống sau từng đợt kiểm soát và điều chỉnh.
 • – Phiếu ĐK xét tuyển chọn phiên bản gốc (bản giấy má sở hữu ký tên) sẽ tiến hành nộp khi sỹ tử trúng tuyển chọn và thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập bên trên đơn vị chức năng của ĐHQG-HCM nhưng mà sỹ tử trúng tuyển chọn.
 • – Nếu sỹ tử ko update hình hình họa Phiếu ĐK xét tuyển chọn (đã ký tên) lên khối hệ thống thì xemnhư làm hồ sơ ko hợp thức và ko đầy đủ ĐK ĐK xét tuyển chọn nhập những đơn vị chức năng sở hữu xét tuyển chọn vì như thế sản phẩm kỳ ganh đua ĐGNL năm 2023 của ĐHQG-HCM.

Hy vọng rằng với những Hướng dẫn cơ hội ĐK ganh đua nhận xét năng lượng Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ những cử tử sở hữu một khởi điểm tiện lợi nhập kỳ ganh đua này.

Hướng dẫn thực hiện bài bác ganh đua test ĐGNL của ĐHQG TP.Sài Gòn sở hữu đáp án

Xem thêm: bói vui

Tuyển sinh 2023: Danh sách những ngôi trường xét tuyển chọn vì như thế điểm nhận xét năng lượng của ĐHQG TPHCM