thể tích hình nón cụt

Trong nội dung bài viết thời điểm hôm nay, bản thân tiếp tục share một chủ thể khá Hay là hình nón cụt. Quý khách hàng từng nghe hoặc biết cho tới những công thức tính diện tích S hoặc thể tích của hình nón cụt chưa? Nếu ko và các bạn đang được quan hoài thì nằm trong bản thân coi nội dung nội dung bài viết này nhé bởi vì nó được ghi chép đi ra giành riêng cho những người dân như các bạn cơ. Bắt đầu nào

Hình chóp cụt là gì?

Bạn đang xem: thể tích hình nón cụt

Là một tình huống đặc biệt quan trọng của hình chóp khi tớ người sử dụng một phía phẳng lặng tưởng tượng tuy vậy song với mặt mày lòng của hình chóp nhằm tách. Nghĩa là hình chóp cụt nhì mặt mày lòng tuy vậy song cùng nhau (quan sát hình dưới)

Thể tích hình nón cụt

Từ hình vẽ bên trên, tớ thấy

 • Các mặt mày lòng chóp cụt là hình tròn
 • Nó sở hữu nhì mặt mày lòng nửa đường kính ko đều nhau r2 > r1(nếu bởi thìa là hình trụ)
 • h là khoảng cách kể từ mặt mày lòng nửa đường kính r2 cho tới mặt mày lòng nửa đường kính r1
 • ℓ được gọi là lối sinh của hình chóp cụt

Thể tích hình nón cụt

Nếu các bạn hiểu rằng diện tích S hoặc nửa đường kính của 2 mặt mày lòng hình nón cụt thì thể tích của chính nó được xác lập theo gót công thức tổng quát:

Công thức thể tích của hình nón cụt

Giải thích:

 • B; B’ thứu tự là diện tích S của 2 mặt mày lòng (thường đơn vị chức năng là m2)
 • h là khoảng cách sớm nhất thân thích 2 mặt mày lòng ( hoặc hay còn gọi là chiều cao), đơn vị chức năng là m
 • π = 3,1416
 • V là thể tích của khối chóp cụt (m3)
 • r1; r2 thứu tự là nửa đường kính của những mặt mày lòng (m)

Diện tích hình nón cụt

Khi phát biểu cho tới diện tích S của khối nón cụt tớ lưu ý tức thì 2 công thức là

 • Diện tích xung quanh

Diện tích xung xung quanh hình nón cụt

 • Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón cụt

Lưu ý: Đường sinh ℓ được xem theo gót công thức $\ell = \sqrt {{h^2} + {{\left( {{r_2} – {r_1}} \right)}^2}} $

Bài tập

Bài tập dượt 1. Một hình chóp cụt sở hữu những thông số kỹ thuật như hình vẽ. Hãy mò mẫm thể tích; diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chóp cụt này

Bài tập dượt hình chóp cụt

Lời giải

Từ hình vẽ, tớ thấy

 • Đường kính lòng nhỏ là d1 = 40 centimet => nửa đường kính lòng nhỏ ${r_1} = \frac{{{d_1}}}{2} = \frac{{40}}{2} = 20\left( {cm} \right)$
 • Đường kính lòng rộng lớn là d2 = 50 centimet => nửa đường kính lòng rộng lớn ${r_2} = \frac{{{d_2}}}{2} = \frac{{50}}{2} = 25\left( {cm} \right)$
 • Chiểu cao của hình h = 6 m.

Dựa vô công thức tính thể tích của hình chóp cụt phía trên, tớ thay cho số vào

$\begin{array}{l} V = \frac{{\pi h}}{3}\left( {r_1^2 + r_2^2 + {r_1}{r_2}} \right)\\ \,\,\,\,\,\, = \frac{{\pi .6}}{3}\left( {{{20}^2} + {{25}^2} + đôi mươi.25} \right)\\ \,\,\,\,\,\, = 9581,857592\left( {{m^3}} \right) \end{array}$

Mặt không giống, lúc biết lối sinh ℓ = 10 thì tớ tính được

 • Diện tích xung quanh: Sxq = π.(r1 + r2).ℓ = π.(20 + 25).10 = 1413,716694 (m2)
 • Diện tích toàn phần:

\[\begin{array}{l} {S_{tp}} = \pi \left( {r_1^2 + r_2^2 + \left( {{r_1} + {r_2}} \right).\ell } \right)\\ \,\,\,\,\,\,\, = \pi \left[ {{{20}^2} + {{25}^2} + \left( {20 + 25} \right).10} \right]\\ \,\,\,\,\,\,\, = 4633,849164\left( {{m^2}} \right) \end{array}\]

Bài tập dượt 2. Một nút chai thủy tinh ranh là 1 trong khối tròn trĩnh xoay (H), một phía phẳng lặng chứa chấp trục của (H) tách (H) theo gót một tiết diện như vô hình vẽ mặt mày. Tính thể tích của (H) (đơn vị cm3).

A. ${{V}_{\left( H \right)}}=23\pi $.

B. ${{V}_{\left( H \right)}}=13\pi $.

C. ${{V}_{\left( H \right)}}=\frac{41\pi }{3}$.

D. ${{V}_{\left( H \right)}}=17\pi $.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C.

Thể tích khối trụ là Vtru=Bh=π.1,52.4=9π. Thể tích khối nón là ${{V}_{non}}=\frac{1}{3}\pi {{2}^{2}}.4=\frac{16\pi }{3}$.

Thể tích phần giao phó là: ${{V}_{p.giao}}=\frac{1}{3}\pi {{1}^{2}}.2=\frac{2\pi }{3}$. Vậy ${{V}_{\left( H \right)}}=9\pi +\frac{16\pi }{3}-\frac{2\pi }{3}=\frac{41\pi }{3}$.

Bài tập dượt 3. Cho nhì hình vuông vắn sở hữu nằm trong cạnh bởi 5 được xếp ông chồng lên nhau sao mang lại đỉnh X của một hình vuông vắn là tâm của hình vuông vắn còn sót lại (như hình vẽ). Tính thể tích V của vật thể tròn trĩnh xoay khi xoay quy mô bên trên xung xung quanh trục XY.

A. $V=\frac{125\left( 1+\sqrt{2} \right)\pi }{6}$.

B. $V=\frac{125\left( 5+2\sqrt{2} \right)\pi }{12}$.

C. $V=\frac{125\left( 5+4\sqrt{2} \right)\pi }{24}$.

D. $V=\frac{125\left( 2+\sqrt{2} \right)\pi }{4}$.

Xem thêm: chúc ngày mới tốt lành cho người yêu

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Cách 1 

Khối tròn trĩnh xoay bao gồm 3 phần:

Phần 1: khối trụ sở hữu độ cao bởi 5, nửa đường kính lòng bởi $\frac{5}{2}$ rất có thể tích ${{V}_{1}}=\pi \times {{\left( \frac{5}{2} \right)}^{2}}\times 5=\frac{125\pi }{4}$.

Phần 2: khối nón sở hữu độ cao và nửa đường kính lòng bởi $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ rất có thể tích

${{V}_{2}}=\frac{1}{3}\times \pi \times {{\left( \frac{5\sqrt{2}}{2} \right)}^{2}}\times \frac{5\sqrt{2}}{2}=\frac{125\pi \sqrt{2}}{12}$

Phần 3: khối nón cụt rất có thể tích là

${{V}_{3}}=\frac{1}{3}\pi \times \frac{5\left( \sqrt{2}-1 \right)}{2}\times \left( {{\left( \frac{5\sqrt{2}}{2} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{5}{2} \right)}^{2}}+\frac{5\sqrt{2}}{2}\times \frac{5}{2} \right)=\frac{125\left( 2\sqrt{2}-1 \right)\pi }{24}$.

Vậy thể tích khối tròn trĩnh xoay là

$V={{V}_{1}}+{{V}_{2}}+{{V}_{3}}=\frac{125\pi }{4}+\frac{125\pi \sqrt{2}}{12}+\frac{125\left( 2\sqrt{2}-1 \right)\pi }{24}=\frac{125\left( 5+4\sqrt{2} \right)\pi }{24}$.

Cách 2 :

Thể tích hình trụ được tạo nên trở thành kể từ hình vuông vắn $ABCD$ là ${{V}_{T}}=\pi {{R}^{2}}h=\frac{125\pi }{4}$

Thể tích khối tròn trĩnh xoay được tạo nên trở thành kể từ hình vuông vắn $XEYF$ là ${{V}_{2N}}=\frac{2}{3}\pi {{R}^{2}}h=\frac{125\pi \sqrt{2}}{6}$

Thể tích khối tròn trĩnh xoay được tạo nên trở thành kể từ tam giác $XDC$ là ${{V}_{{{N}’}}}=\frac{1}{3}\pi {{R}^{2}}h=\frac{125\pi }{24}$

Thể tích cần thiết mò mẫm $V={{V}_{T}}+{{V}_{2N}}-{{V}_{{{N}’}}}=125\pi \frac{5+4\sqrt{2}}{24}$.

Bài tập dượt 4. Một cái phễu sở hữu hình dạng nón. Người tớ sập một lượng nước vô phễu sao mang lại độ cao của lượng nước vô phễu bởi $\frac{1}{3}$ độ cao của phễu. Hỏi nếu như bịt kín mồm phễu rồi lộn ngược phễu lên thì độ cao của nước bởi từng nào ? lõi rằng độ cao của phễu là $15cm$

A.$0,188\left( centimet \right)$.

B. $0,216\left( centimet \right)$.

C. $0,3\left( centimet \right)$.

D. $0,5\,\left( centimet \right)$.

Hướng dẫn giải

– Phương pháp: Tính thể tích của phần hình nón ko chứa chấp nước, kể từ cơ suy đi ra độ cao $h’$, độ cao của nước bởi độ cao phễu trừ cút $h’$.

Công thức thể tích khối nón: $V=\frac{1}{3}\pi {{\text{R}}^{2}}.h$

– Cách giải:

Gọi nửa đường kính lòng phễu là $R$, độ cao phễu là $h=15\left( centimet \right)$, bởi độ cao nước vô phễu ban sơ bởi $\frac{1}{3}h$ nên nửa đường kính lòng hình nón tạo nên do số lượng nước là $\frac{1}{3}R$. Thể tích phễu và thể tích nước thứu tự là $V=\frac{1}{3}\pi {{\text{R}}^{2}}.15=5\pi {{\text{R}}^{2}}\left( c{{m}^{3}} \right)$ và ${{V}_{1}}=\frac{1}{3}\pi {{\left( \frac{R}{3} \right)}^{2}}.\frac{15}{3}=\frac{5}{27}\pi {{\text{R}}^{2}}\left( c{{m}^{3}} \right)$. Suy đi ra thể tích phần khối nón ko chứa chấp nước là ${{V}_{2}}=V-{{V}_{1}}=5\pi {{\text{R}}^{2}}-\frac{5}{27}\pi {{\text{R}}^{2}}=\frac{130}{27}\pi {{\text{R}}^{2}}\left( c{{m}^{3}} \right)$

$\Rightarrow \frac{{{V}_{2}}}{V}=\frac{26}{27}\left( 1 \right)$. Gọi $h’$ và $r$là độ cao và nửa đường kính lòng của khối nón ko chứa chấp nước, có

$\frac{h’}{h}=\frac{r}{R}\Rightarrow \frac{{{V}_{2}}}{V}=\frac{h{{‘}^{3}}}{{{h}^{3}}}=\frac{h{{‘}^{3}}}{{{15}^{3}}}\left( 2 \right)$

Từ (1) và (2) suy đi ra $h’=5\sqrt[3]{26}\Rightarrow {{h}_{1}}=15-5\sqrt[3]{26}\approx 0,188\left( centimet \right)$

Mục bài bác tập dượt cũng phần kết của nội dung bài viết share về chủ thể hình nón cụt. Hy vọng những share kỹ năng về công thức tính thể tích, diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình nón cụt này đang được giúp cho bạn hiểu thêm 1 hình dạng học tập phổ cập, giúp cho bạn mến học tập toán rộng lớn. Hình như, chúng ta cũng có thể hướng dẫn thêm chủ thể hình nón đã và đang được biên soạn khá công. Chúc bàn sinh hoạt tập dượt hiệu suất cao.

Xem thêm: db7a64bw8lc7