tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

4.9/5 - (11 bình chọn)

Việc tạp bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ là bước cần thiết vô quy trình kiến thiết hạ tầng tài liệu. Vậy việc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào? Cùng Hoc365 trả lời ngay lập tức ở vị trí vấn đề bên dưới nhé!

Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Câu chất vấn trắc nghiệm

Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu
B. Tạo rời khỏi một mẫu hình nhằm trình diễn và in dán dữ liệu
C. Tạo rời khỏi hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.
D. Xác toan những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Đáp án: A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

Giải quí nhanh: Tạo bảng là bước trước tiên của việc tạo ra lập một CSDL mối liên hệ, với mục tiêu khai báo cấu hình nhằm lưu tài liệu.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu khai báo cấu hình nhằm tàng trữ những tài liệu tương quan cho tới một chủ thể rõ ràng và tổ chức triển khai bọn chúng trở nên những bảng link cùng nhau nhằm truy xuất tài liệu nhanh gọn và hiệu suất cao.

Mỗi bảng vô CSDL thay mặt cho 1 thực thế hoặc một bảng. Các tính chất của từng bảng thay mặt cho những vấn đề rõ ràng về thực thế cơ, và mối liên hệ trong số những bảng dùng nhằm tàng trữ vấn đề tương quan cho tới thực thể không giống.

Việc tạo ra bảng vô hạ tầng tài liệu canh ty tổ chức triển khai và quản lý và vận hành tài liệu tương đương truy xuất bọn chúng nhanh gọn, thuận tiện rộng lớn.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Xem thêm: nokia mới nhất 2017

Các bước tạo ra bảng vô CSDL

Để tạo ra một bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ, tao tiến hành những nước sau:

  • Đặt thương hiệu ngôi trường.
  • Chỉ toan loại tài liệu cho tới ngôi trường.
  • Khai báo độ dài rộng của ngôi trường tài liệu.
  • Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng bằng phương pháp nhằm khối hệ thống quản lí trị CSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tự động xác lập khóa chủ yếu tương thích.
  • Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.
  • Tạo link trong số những bảng bằng phương pháp xác lập ngôi trường công cộng vô bảng. Giúp cho tới hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng kết xuất vấn đề.

Bên cạnh cơ, những hệ QTCSDL đều được cho phép người tiêu dùng thay cho thay đổi cấu hình bảng, khóa chủ yếu hoặc xóa bảng.

Các bước tạo ra bảng vô CSDL

Ví dụ tạo ra bảng vô CSDL vị câu mệnh lệnh SQL

Ví dụ 1

CREATE TABLE SinhVien (
id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
gioi_tinh VARCHAR(10),
ngay_sinh DATE,
diem_toan FLOAT,
diem_van FLOAT,
PRIMARY KEY (id)
);

Trong ví dụ bên trên, các bạn tạo ra bảng SinhVien  với những cột id, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, diem_toan và diem_van. Các cột này còn có loại tài liệu ứng là INT, VARCHAR, DATE và FLOAT. Quý Khách đặt điều buộc ràng NOT NULL cho tới cột “id” và “ho_ten”, và đặt điều “id” thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY.

Sau khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng “SinhVien” sẽ tiến hành tạo ra vô hạ tầng tài liệu của người tiêu dùng. Bây giờ bạn cũng có thể thêm thắt những phiên bản ghi vô bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Ví dụ 2

CREATE TABLE SanPham (
MaSP INT PRIMARY KEY,
TenSP VARCHAR(50),
DonGia FLOAT,
SoLuong INT
);

Xem thêm: phim hoat hinh naruto suc manh vi thu

Trong ví dụ này, các bạn tạo ra bảng SanPham với những cột MaSP, TenSP, DonGia và SoLuong. Cột MaSP được đặt điều thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY. Các cột sót lại tàng trữ vấn đề về thương hiệu thành phầm, đơn giá chỉ và con số thành phầm.

Sau khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng SanPham sẽ tiến hành tạo ra vô hạ tầng tài liệu của người tiêu dùng. Bây giờ bạn cũng có thể thêm thắt những phiên bản ghi vô bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Hoc365 vừa vặn trả lời cho tới các bạn đúng đắn thắc mắc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục tiêu mục tiêu gì? Nếu bài xích biết mang lại lợi ích cho mình, nhớ rằng nhằm lại Đánh Giá tích rất rất nhằm cỗ vũ công ty chúng tôi nhé!