table of content là gì

Bản dịch của "table of contents" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: table of content là gì

Bản dịch

table of contents (từ khác: index)

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "table of contents" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "table of contents" vô một câu

It includes a book view, which shows a table of contents, and a view mode for all entries.

According đồ sộ the manuscripts's table of contents, there were originally 58 songs, including blank spaces intended for songs 59 and 60.

Xem thêm: seo content là gì seo hot

Topics are roughly clustered as shown in the table of contents.

He identified a 7 pages long section that is split by numbered headings, with the whole section preceded by its table of contents.

The table of contents does not list early material, such as the prefaces.

Xem thêm: tải ảnh hoa hướng dương đẹp nhất

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "table of contents":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "table of contents" vô giờ Việt

table of organization and equipment danh từ