sinh sôi nảy nở

Bản dịch của "tự sinh sôi nảy nở" vô Anh là gì?

vi tự sinh sôi nảy nở = en

volume_up

propagate

Bạn đang xem: sinh sôi nảy nở

chevron_left

chevron_right

VI

tự sinh sôi nảy nở {động}

EN

 • volume_up propagate

Bản dịch

VI

tự sinh sôi nảy nở {động từ}

tự sinh sôi nảy nở (từ khác: sinh sản)

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • tự mình
 • tự bản thân có tầm khoảng thời hạn vui vẻ vẻ
 • tự nguyện
 • tự nhiên
 • tự nhiên như ở nhà
 • tự nom lại mình
 • tự nhủ
 • tự phát
 • tự phụ
 • tự quản
 • tự sinh sôi nảy nở
 • tự sát
 • tự mức độ ai
 • tự thân
 • tự thị
 • tự tin
 • tự tin cậy vượt mức về phiên bản thân
 • tự xài hóa
 • tự tiến bộ lại gần
 • tự chuẩn bị cái gì mang đến phiên bản thân
 • tự trang trải

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói phổ biến vô giờ Việt dịch lịch sự 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu