phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

Câu hỏi:

05/01/2020 33,496

A. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

B. Nợ quốc tế nhiều

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ số trở nên tân tiến nhân loại (HDI) ở tầm mức cao

D. Tổng thành phầm nội địa trung bình đầu người (GDP/người) cao

Đáp án: B. Nợ quốc tế nhiều

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước đang được trở nên tân tiến thông thường có

A. nợ quốc tế nhiều

B. GDP/người cao

C. góp vốn đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

D. chỉ số trở nên tân tiến nhân loại (HDI) ở tầm mức cao

Câu 2:

Các nước và vùng bờ cõi công nghiệp mới mẻ ở châu Á là

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan

B. Nước Hàn, Xin-ga-po, Đài Loan

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a

Câu 3:

Các nước và vùng bờ cõi công nghiệp mới mẻ (NICs) sở hữu Điểm sáng là

A. chuyên môn phát triển và technology rất rất cao, vững mạnh rộng lớn về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều

Xem thêm: nokia lumia 520

B. đều phải sở hữu tiềm năng rộng lớn về kinh tế tài chính, khoa học tập - kinh nghiệm, nguồn chi phí, hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, kết cấu hạ tầng

C. GDP/người cao, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều, chỉ số trở nên tân tiến nhân loại ở tầm mức cao

D. đang được trải qưa quy trình công nghiệp hoá và đạt được chuyên môn trở nên tân tiến chắc chắn về công nghiệp

Câu 4:

Điểm nào là tại đây không đúng với những nước đang được phân phát triển?

A. GDP/người thấp          

B. HDI ở tầm mức thấp

C. Nợ quốc tế nhiều

D. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

Câu 5:

NICs là chữ ghi chép tắt của

A. những nước đang được phân phát triển

B. những nước phân phát triển

C. những nước công nghiệp mới

D. những nước công nghiệp trở nên tân tiến nhất

Câu 6:

Nước công nghiệp mới mẻ (NICs) ở chống Khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Ma-lai-xi-a

C. Phi-líp-pin

Xem thêm: xóa dấu cách trong excel

D. Xin-ga-po

TÀI LIỆU VIP VIETJACK