phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 24,947

A. Là một tụ hội những số nguyên 

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

B. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là 1 trong sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được mệnh danh và từng thành phần của chính nó mang trong mình một chỉ số. Để tế bào miêu tả tớ cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội khắc số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu màn biểu diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng nhập PASCAL, người thiết kế cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết thúc giục của mảng 

Xem thêm: coi youtube không quảng cáo

C. khai báo chỉ số kết thúc giục của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể thi công mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng hoàn toàn có thể coi như là 1 trong loại mảng 

D. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to tướng 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng

Câu 6:

Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng thích hợp lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

Xem thêm: tuong lien quan

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

TÀI LIỆU VIP VIETJACK