phát âm id

Key takeaways:

Các tình huống kể từ với đuôi ed: Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi “ed” xuất hiện nay ở động kể từ sẽ tạo trở thành dạng vượt lên khứ đơn và phân kể từ 2 (đối với động kể từ với quy tắc).

Bạn đang xem: phát âm id

Đuôi “ed” với 3 cơ hội đọc: /t/, /id/ và /d/:

 • Đuôi “ed” được gọi là “t” Lúc tận nằm trong kể từ là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/.

 • Đuôi “ed” được gọi là “id” Lúc tận nằm trong kể từ là /d/, /t/.

 • Đuôi “ed” được gọi là “d” nhập đa số những tình huống sót lại nước ngoài trừ một số trong những tình huống quan trọng đặc biệt (VD: wicked, naked, sacred, hatred, etc.)

Bài ghi chép nằm trong công ty đề:

 • Cách vạc âm s es.

 • Cách vạc âm th chuẩn chỉnh phiên bản xứ.

Đuôi “ed” vào cụ thể từng tình huống kể bên trên sẽ sở hữu những cơ hội vạc âm không giống nhau. Do cơ, sau đây nội dung bài viết tiếp tục trình làng một số trong những quy tắc thông thường bắt gặp nhằm nhận ra và phân biệt những cơ hội vạc âm đuôi ed cụ thể:

Tham khảo:

 • Những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh.

 • Bảng phiên âm IPA - Phát âm chuẩn chỉnh Quốc tế.

Đuôi ed được gọi là /t/

Đuôi “ed” được gọi là /t/ (âm vô thanh) Lúc âm cuối của kể từ gốc vạc âm là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ (các âm vô thanh).

Âm cuối của kể từ vạc âm là /k/ thông thường được ghi chép là:

“k”

cook → cooked

Audio icon

check → checked

Audio icon

sack → sacked

Audio icon

“ke”

bake → baked

Audio icon

bike → biked.

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /f/ thông thường được ghi chép là:

“f”

buff → buffed

Audio icon

roof → roofed

Audio icon

“gh”

laugh → laughed

Audio icon

cough → coughed

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /p/ thông thường được ghi chép là:

“p”

jump → jumped

Audio icon

dump → dumped

Audio icon

loop → looped

Audio icon

“pe”

shape → shaped

Audio icon

stripe → striped

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /s/ thông thường được ghi chép là:

“s”

pass → passed

Audio icon

grass → grassed

Audio icon

“se”

base → based

Audio icon

chase → chased

Audio icon

“ce”

place → placed

Audio icon

race → raced

Audio icon

“x”

box → boxed

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /Ꝋ/ thông thường được ghi chép là:

“th”

bath → bathed

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /ʃ/ thông thường được ghi chép là:

“sh”

wash → washed

Audio icon

smash → smashed

Audio icon

bash → bashed

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /tʃ/ thông thường được ghi chép là:

“ch”

watch → watched

Audio icon

reach → reached

Audio icon

pitch → pitched

Audio icon

Đuôi ed được gọi là /id/

Đuôi “ed” được gọi là /id/ Lúc âm cuối của kể từ gốc vạc âm là /t/, /d/.

Âm cuối của kể từ vạc âm là /t/ thông thường được ghi chép là:

“t”

want → wanted

Audio icon

greet → greeted

Audio icon

light → lighted

Audio icon

“te”

rate → rated

Audio icon

educate → educated

Audio icon

devote → devoted

Audio icon

Âm cuối của kể từ vạc âm là /d/ thông thường được ghi chép là:

“d”

nod → nodded

Audio icon

shred → shredded

Audio icon

bed → bedded

Audio icon

“de”

decide → decided

Audio icon

divide → divided

Audio icon

Đuôi ed được gọi là /d/

Đa số toàn bộ những tình huống sót lại (các âm đuôi là âm hữu thanh) đuôi “ed” đều được gọi là “d” (âm hữu thanh).

Ví dụ:

shorten → shortened

Audio icon

cloth → clothed

Audio icon

amaze → amazed

Audio icon

play → played

Audio icon

breathe → breathed

Audio icon

Các quy tắc bên trên rất có thể được tóm lược bởi vì sơ đồ vật bên dưới đây:

câu thần chú vạc âm edHình hình ảnh tổ hợp cơ hội vạc âm ED.

Video chỉ dẫn 3 cơ hội vạc âm ED chuẩn:

Các tình huống quan trọng đặc biệt thông thường gặp

Ngoài 3 quy tắc vạc âm phía trên, nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc, với một số trong những cơ hội vạc âm “ed” tuy nhiên người học tập cần thiết quan hoài nhằm lưu giữ và hiểu, tách gọi sai. Sẽ với những cơ hội vạc âm “ed” không giống, ví dụ là mặc dù âm cuối là /k/ tuy nhiên lại được vạc âm “ed” là /id/ - naked,…

Dưới đó là một số trong những ví dụ về tình huống quan trọng đặc biệt vạc âm ed thông thường gặp:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Nghĩa

naked (adj)

/ˈneɪkɪd/

Audio icon

khỏa thân

wicked (adj)

/ˈwɪkɪd/

Audio icon

gian trá

beloved (adj)

/bɪˈlʌvd/

Audio icon

yêu quý

sacred (adj)

/ˈseɪkrɪd/

Audio icon

thiêng liêng

hatred (adj)

/ˈheɪtrɪd/

Audio icon

căm ghét

wretched (adj)

/ˈretʃɪd/

Audio icon

khốn khổ

rugged (adj)

/ˈrʌɡɪd/

Audio icon

lởm chởm, gồ ghề

ragged (adj)

/ˈræɡɪd/

Audio icon

rách rưới, miêu tả tơi

dogged (adj)

/ˈdɒɡɪd/

Audio icon

kiên cường

blessed (adj)

/ˈblesɪd/

Audio icon

may mắn

blessed (v)

/ˈblest/

Audio icon

ban phước lành

cursed (v)

/kɜːst/

Audio icon

nguyền rủa

cursed (adj)

Xem thêm: danh kiếm

/ˈkɜːsɪd/

Audio icon

đáng ghét

crabbed (adj)

/ˈkræbɪd/

Audio icon

chữ nhỏ, khó khăn đọc

crabbed (v)

/kræbd/

Audio icon

gắt gỏng

crooked (adj)

/ˈkrʊkɪd/

Audio icon

xoắn, xung quanh co

crooked (v)

/ˈkrʊk.ɪd/

Audio icon

lừa đảo

used (adj)

/juːst/

Audio icon

quen

used (v)

/juːsd/

Audio icon

sử dụng

aged (adj)

/ˈeɪdʒɪd/

Audio icon

lớn tuổi

Ngoài đi ra, người học tập giờ đồng hồ Anh rất có thể lần hiểu tăng về một số trong những cơ hội vạc âm “ed” quan trọng đặc biệt thông thường bắt gặp nhập thực tiễn.

Các tình huống kể từ với đuôi ed

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi “ed” thông thường xuất hiện nay ở động kể từ với quy tắc nhập 2 ngôi trường hợp:

Được tăng vào thời điểm cuối động kể từ sẽ tạo trở thành dạng quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • wash → washed

→ I washed the dishes yesterday. (Tôi tiếp tục cọ chén ngày hôm qua rồi).

 • reach → reached

→ She cooked her mom a great dish last night. (Cô ấy tiếp tục nấu nướng mang lại u một số thật tuyệt vời tối qua).

Được tăng vào thời điểm cuối động kể từ sẽ tạo trở thành dạng phân kể từ II (past participle).

Ví dụ:

 • play → played

→ Maria has played this game 3 times. (Maria tiếp tục chơi trò giải trí này 3 đợt rồi).

 • decide → decided

→ He has decided what đồ sộ tự next. (Anh ấy tiếp tục ra quyết định nên làm những gì tiếp theo).

Bài tập luyện vạc âm ed

Bài 1: Để lưu giữ rõ rệt và vận dụng hiệu suất cao những quy tắc bên trên, hoàn thiện bài bác tập luyện sau đây bằng phương pháp lựa chọn kể từ với phần gạch ốp chân không giống với những kể từ sót lại.

Câu

A

B

C

D

1

arrived

believed

received

hoped

2

opened

knocked

played

occurred

3

rubbed

tugged

stopped

filled

4

dimmed

traveled

passed

stirred

5

tipped

begged

quarreled

carried

6

tried

obeyed

cleaned

asked

7

packed

added

worked

booked

8

watched

phoned

referred

followed

9

agreed

succeeded

smiled

loved

10

laughed

washed

helped

weighed

11

walked

ended

started

wanted

12

killed

hurried

regretted

planned

13

visited

showed

wondered

studied

14

sacrificed

finished

fixed

seized

15

needed

booked

stopped

washed

16

loved

teased

washed

rained

17

packed

punched

pleased

pushed

18

filled

naked

suited

wicked

19

caused

increased

practised

promised

20

washed

parted

passed

barked

Bài 2: Trong đoạn văn bên dưới, với những động kể từ chứa chấp -ed. Hãy demo gọi đoạn văn bên dưới vận dụng quy tắc vạc âm ed phía trên và tiếp sau đó ra soát cơ hội vạc âm đúng chuẩn cho những đuôi -ed cơ nhập phần đáp án bên dưới.

We went đồ sộ the grocery yesterday đồ sộ get some food because we needed (1) it . A security officer generously opened the door for us as we approached (2) the supermarket and took our body toàn thân temperatures as we entered (3). In addition, he requested (4)  that we always wear our masks when we were shopping there. We thanked (5) him and started (6) looking for the goods we wanted (7) right away. When we requested a salesperson for help because we couldn't find the breakfast cereal section, she pointed (8) it out đồ sộ us right away. We didn't want đồ sộ be there for too long, so sánh we moved (9) quite quickly. As a result, our trolley collided (10) with a woman's. We quickly apologized (11) đồ sộ her and hurriedly left for our destination. We went đồ sộ the cashier's desk after gathering everything we required (12). We quickly checked (13) out after waiting for our turn. As you can see, everything is getting harder and harder during the epidemic, even something as basic as shopping. But if we work together, I think we can quickly get over this difficult period.

Đáp án:

Bài 1:

1. D /t/; sót lại là /d/

2. B /t/; sót lại là /d/

3. C /t/; sót lại là /d/

4. C /t/; sót lại là /d/

5. A /t/; sót lại là /d/

6. D /t/; sót lại là /d/

7. B /id/; sót lại là /t/

8. A /t/; sót lại là /d/

9. B /id/; sót lại là /t/

10. D /d/; sót lại là /t/

11. A /t/; sót lại là /id/

12. C /id/; sót lại là/d/

13. A /id/; sót lại là /d/

14. D /d/; sót lại là /t/

15. A /t/; sót lại là /id/

16. C /t/; sót lại là /d/

17. C /d/; sót lại là /t/

18. A /d/; sót lại là /id/

19. B /t/; sót lại là /d/

20. B /id/; sót lại là /t/

Bài 2:

(1) needed - /ˈniː.dɪd/

(2) approached -  /əˈprəʊtʃɪd/

(3) entered - /ˈen.tərd/ 

(4) requested -  /rɪˈkwestɪd/

(5) thanked - /θæŋkɪd/

(6) started - /stɑːtɪd/

(7) wanted - /ˈwɒn.tɪd/

(8) pointed - /pɔɪntɪd/

(9) moved - /muːvd/

(10) collided - /kəˈlaɪdɪd/

(11) apologized - /əˈpɒl.ə.dʒaɪzd/

Xem thêm: tuong lien quan

(12) required -  /rɪˈkwaɪəd/

(13) checked - /tʃekt/.

Tổng kết

Trong giờ đồng hồ Anh, với 3 quy tắc chủ yếu nhằm phân biệt cách vạc âm ed dựa vào 3 cơ hội vạc âm, theo lần lượt là /t/, /id/ và /d/. Tuy nhiên, cũng đều có những tình huống quan trọng đặc biệt ko vâng lệnh quy tắc và đối với đuôi “s/es”, những tình huống này ở đuôi “ed” được Reviews là nhiều hơn thế nữa. Do cơ, sỹ tử rất có thể vận dụng những quy tắc nhập hầu như những bài bác tập luyện, tuy vậy vẫn cần thiết lần hiểu tăng một số trong những tình huống quan trọng đặc biệt nhằm đạt được chừng đúng chuẩn tối đa. Bài ghi chép này cũng chính là kết đốc mang lại chuỗi nội dung bài viết về phong thái phân biệt vạc âm s es và ed.