nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của ta không được thể hiện trong văn kiện nào

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Nguyễn Thanh Hằng

“Bất kì nam nhi, thiếu nữ, bất kì người già nua, Người trẻ tuổi, ko phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc bản địa. Hễ là người VN thì nên đứng lên tiến công thực dân Pháp nhằm cứu vớt Tổ Quốc”. Đoạn trích bên trên trên đây vô “Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến” của Chủ tịch Xì Gòn thể hiện nay nội dung này của đàng lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta? A. Toàn dân kháng chiến.  B....

Đọc tiếp

Bất kì nam nhi, thiếu nữ, bất kì người già nua, Người trẻ tuổi, ko phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc bản địa. Hễ là người VN thì nên đứng lên tiến công thực dân Pháp nhằm cứu vớt Tổ Quốc”. Đoạn trích bên trên trên đây vô “Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến” của Chủ tịch Xì Gòn thể hiện nay nội dung này của đàng lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

A. Toàn dân kháng chiến. 

B. Toàn diện kháng chiến. 

C. Trường kì kháng chiến. 

D. Tự lực cánh sinh.

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Trong Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến, Chủ tịch Xì Gòn viết: “Bất kì nam nhi, thiếu nữ, bất kì người già nua, Người trẻ tuổi, ko phân loại tôn giáo, đảng nên, dân tộc bản địa,... ”. Nội dung của đoạn trích bên trên thể hiện nay đặc thù của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng. # tớ là A. kháng chiến toàn vẹn. B. kháng chiến toàn dân. C. kháng chiến tự động lực cánh sinh. D. kháng chiến toàn...

Đọc tiếp

Nguyễn Thanh Hằng

Trong Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến, Chủ tịch Xì Gòn viết: “Bất kì nam nhi, thiếu nữ, bất kì người già nua, Người trẻ tuổi, ko phân loại tôn giáo, đảng nên, dân tộc bản địa,... ”. Nội dung của đoạn trích bên trên thể hiện nay đặc thù của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng. # tớ là A. kháng chiến toàn vẹn.                         B. kháng chiến toàn dân. C. kháng chiến tự động lực cánh...

Đọc tiếp

Trong Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến, Chủ tịch Xì Gòn viết: “Bất kì nam nhi, thiếu nữ, bất kì người già nua, Người trẻ tuổi, ko phân loại tôn giáo, đảng nên, dân tộc bản địa,... ”. Nội dung của đoạn trích bên trên thể hiện nay đặc thù của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quần chúng. # tớ là

A. kháng chiến toàn vẹn.                        

B. kháng chiến toàn dân.

C. kháng chiến tự động lực cánh sinh.              

D. kháng chiến toàn dân và toàn vẹn.

Đỗ Phương Nam

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung đàng lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của Đảng nằm trong sản Đông Dương là A. Toàn dân, toàn vẹn, ngôi trường kì, tự động lực cánh sinh và tranh giành thủ sự cỗ vũ quốc tế  B. Tự lực cánh sinh và tranh giành thủ sự cỗ vũ quốc tế C. Trường kì,tự động lực cánh sinh và tranh giành thủ sự cỗ vũ quốc tế D. Toàn diện, tự động lực cánh sinh và tranh giành thủ sự cỗ vũ quốc...

Đọc tiếp

Nguyễn Thanh Hằng