ninh chí khiêm

Nhiều người theo dõi nhận định rằng việc biên kịch nhằm tình tiết Ninh Chí Khiêm rơi rụng trí lưu giữ ở luyện cuối, tạo nên loại kết cởi mang đến "Nghe rằng em quí tôi" là ko phù hợp.