nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với xài đề
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25 (Chân trời tạo nên 2023): Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Với tóm lược lý thuyết Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sách Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể cùng theo với bài bác luyện trắc nghiệm tinh lọc đem đáp án gom học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng tốt môn Địa lí 10.

Bạn đang xem: nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Video giải Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản – Chân trời sáng sủa tạo

A. Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM

1. Vai trò

Đóng tầm quan trọng cần thiết nhập sự cải tiến và phát triển của xã hội loại người, bao gồm:

– Cung cấp cho hoa màu, đồ ăn thức uống và lâm thổ sản mang lại yêu cầu xã hội; hỗ trợ vật liệu mang lại cải tiến và phát triển công nghiệp, đái tay chân nghiệp; tạo ra đi ra những món đồ có mức giá trị xuất khẩu, gia tăng mối cung cấp nước ngoài tệ mang lại nước nhà.

– Tạo việc thực hiện và thu nhập cho tất cả những người dân.

– Góp phần khai quật chất lượng tốt những ĐK sẵn đem về ngẫu nhiên, kinh tế tài chính – xã hội ở từng vùng, vương quốc.

– Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

2. Đặc điểm

– Đất trồng là tư liệu tạo ra đa phần của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản.

– Đối tượng tạo ra là cây cỏ và con vật.

– Cần nên nắm vững và tôn trọng những quy luật sinh học tập, quy luật ngẫu nhiên.

– Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản thông thường đem tính mùa vụ.

– Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản Chịu hiệu quả của ĐK ngẫu nhiên.

– Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có rất nhiều thay cho thay đổi nhập nền tạo ra hiện tại đại: tư liệu tạo ra và kiểu dáng tổ chức triển khai tạo ra nhiều mẫu mã, phần mềm khoa học tập technology, link ngặt nghèo nhập tạo ra.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1. Vị trí địa lí

– Hình ảnh hưởng trọn tới việc phân bổ của hoạt động và sinh hoạt tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Hình ảnh hưởng trọn cho tới việc không ngừng mở rộng thị ngôi trường và hấp phụ thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

2. Điều khiếu nại tự động nhiên

– Địa hình tác động cho tới quy tế bào, phương phía tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Đất đai tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất cây cỏ, con vật.

– Khí hậu tác động cho tới tổ chức cơ cấu tạo ra, mùa vụ và tính ổn định ấn định nhập tạo ra.

– Nguồn nước ngọt tác động thẳng tới việc phân bổ và quy tế bào của hoạt động và sinh hoạt tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp; là tư liệu tạo ra luôn luôn phải có của ngành thuỷ sản.

– Sinh vật là mối cung cấp hỗ trợ giống như cây cỏ, con vật và là hạ tầng đồ ăn mang lại chăn nuôi.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

3. Kinh tế – xã hội

– Dân cư tác động rất rộng lớn cho tới thị ngôi trường hấp phụ.

– Nguồn làm việc, chuyên môn người làm việc, năng lực phần mềm khoa học tập technology,… tác động cho tới quy tế bào, năng suất và hiệu suất cao tạo ra.

– Thương hiệu vật hóa học – kỹ năng tác động cho tới quy tế bào, hiệu suất cao tạo ra, thêm phần xúc tiến tạo ra sản phẩm hoá.

– Tiến cỗ khoa học tập – technology gom nâng lên năng suất, sản lượng và quality thành phầm, dùng hiệu suất cao khoáng sản nông nghiệp.

– Thị ngôi trường hấp phụ nhập và ngoài nước đem tầm quan trọng thay đổi tạo ra, tác động cho tới tính trình độ hoá tạo ra.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

B. Bài luyện trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Câu 1. Đặc điểm này sau đấy là cần thiết nhất so với tạo ra nông nghiệp?

A. Sản xuất đem đặc điểm là mùa vụ.

B. Đối tượng là cây cỏ, con vật.

C. Sản xuất tùy thuộc vào ngẫu nhiên.

D. Đất là tư liệu tạo ra đa phần.

Đáp án: D

Giải thích: Đất trồng là tư liệu tạo ra đa phần của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản. Vì vậy, nhập tạo ra cần được giữ lại và nâng lên chừng phì mang lại khu đất, nên dùng hợp lý và phải chăng và tiết kiệm ngân sách khu đất nhập tạo ra nông nghiệp và lâm nghiệp; Đồng thời, cần thiết bảo đảm môi trường xung quanh và quality diện tích S mặt mày nước nhập tạo ra thuỷ sản.

Câu 2. Năng suất cây cỏ dựa vào đa phần vào

A. diện tích khu đất.

B. độ nhiệt độ độ ẩm.

C. chất lượng khu đất.

D. nguồn nước tưới.

Đáp án: C

Giải thích: Năng suất cây cỏ dựa vào đa phần nhập quality khu đất. Các loại khu đất chất lượng tốt, nhiều mùn, đủ dinh dưỡng thì năng suất cây cỏ cao; Còn điểm này đem khu đất xấu xí, mất màu, nghèo khó đủ dinh dưỡng,… thì năng suất cây cỏ thấp.

Câu 3. Để xử lý những giới hạn tự tính mùa vụ nhập tạo ra nông nghiệp tạo ra, quan trọng phải

A. phát triển ngành nghề nghiệp cty và tôn trọng quy luật ngẫu nhiên.

B. đa dạng hoá tạo ra và nên dùng hợp lý và phải chăng và tiết kiệm ngân sách khu đất.

C. đa dạng hoá tạo ra và xây cất tổ chức cơ cấu nông nghiệp hợp lý và phải chăng.

D. xây dựng tổ chức cơ cấu nông nghiệp hợp lý và phải chăng và nâng lên chừng phì khu đất.

Đáp án: C

Giải thích: Để xử lý những giới hạn tự tính mùa vụ nhập tạo ra nông nghiệp tạo ra, quan trọng nên nhiều mẫu mã hoá tạo ra và xây cất tổ chức cơ cấu nông nghiệp hợp lý và phải chăng.

Câu 4. Nhân tố tác động thực hiện mang lại tạo ra nông nghiệp đem tính cập kênh là

A. nguồn nước.

B. sinh vật.

C. đất đai.

D. khí hậu.

Đáp án: D

Giải thích:

Nhân tố tác động thực hiện mang lại tạo ra nông nghiệp đem tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa nhiều mẫu mã của những nguyên tố khí hậu và nhiệt độ thực hiện mang lại tạo ra nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện mang lại hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp cũng trở thành tác động theo gót.

Câu 5. Tiền đề cần thiết nhất nhằm tổ chức trồng trọt là

A. đất trồng.

B. khí hậu.

C. địa hình.

D. nguồn nước.

Đáp án: A

Giải thích: Tiền đề cần thiết nhất nhằm tổ chức trồng trọt là khu đất trồng.

Câu 6. Giải pháp này sau đây không phải nhằm xử lý tính mùa vụ nhập nông nghiệp?

A. Xây dựng tổ chức cơ cấu nông nghiệp hợp lý và phải chăng.

B. Đẩy mạnh cơ giới hoá, chất hóa học hóa.

Xem thêm: danh kiếm

C. Đa dạng hoá tạo ra (tăng vụ, gối vụ).

D. Phát triển nhiều ngành nghề nghiệp cty.

Đáp án: B

Giải thích: Một số biện pháp nhập nông nghiệp nhằm mục đích xử lý tính mùa vụ là xây cất tổ chức cơ cấu nông nghiệp hợp lý và phải chăng với từng thời khắc nhập năm, nhiều mẫu mã hóa tạo ra (tăng vụ, xen canh, gối vụ) và cải tiến và phát triển những ngành nghề nghiệp cty nông nghiệp.

Câu 7. Đặc điểm này sau đây không đúng với tạo ra nông nghiệp?

A. Đối tượng tạo ra của nông nghiệp là cây cỏ, con vật.

B. Đất trồng là tư liệu tạo ra đa phần và ko thể thay cho thế.

C. Sản xuất dựa vào nhiều nhập khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

D. Sản xuất bao hàm quy trình tiến độ khai quật khoáng sản và chế biến đổi.

Đáp án: D

Giải thích:

Đặc điểm của tạo ra nông nghiệp là

– Đất trồng, mặt mày nước là tư liệu tạo ra đa phần.

– Đối tượng tạo ra là những khung hình sinh sống (cây trồng, vật nuôi).

– Phụ nằm trong nhiều nhập ngẫu nhiên, đem tính thời vụ và phân bổ kha khá thoáng rộng.

– Có nguyệt lão link ngặt nghèo tạo ra trở nên chuỗi độ quý hiếm sản phẩm nông nghiệp,link tạo ra và hướng đến nền nông nghiệp xanh rớt.

Câu 8. Yếu tố này tại đây của tạo ra nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai rộng lớn cả?

A. Mức chừng rạm canh.

B. Cơ cấu con vật.

C. Tổ chức cương vực.

D. Quy tế bào tạo ra.

Đáp án: B

Giải thích: Đất đai với những nguyên tố như quỹ khu đất trồng, đặc thù và chừng phì của khu đất tiếp tục tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất 9cây trồng, con vật -> Trong những nguyên tố như quy tế bào tạo ra, cường độ rạm canh, tổ chức cơ cấu con vật và tổ chức triển khai cương vực thì nguyên tố tổ chức cơ cấu con vật của tạo ra nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai hơn hết.

Câu 9. Biện pháp cộng đồng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá nhập nền kinh tế tài chính tiến bộ là

A. phát triển quy tế bào diện tích S những loại cây lâu năm mỗi năm.

B. nâng cao năng suất và quality những cây lâu năm nhiều năm.

C. tích cực kỳ không ngừng mở rộng thị ngôi trường xuất khẩu những loại sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

D. hình trở nên và cải tiến và phát triển những vùng trình độ hoá nông nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Biện pháp cộng đồng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá nhập nền kinh tế tài chính tiến bộ là tạo hình và cải tiến và phát triển những vùng trình độ hoá nông nghiệp.

Câu 10. Yếu tố này sau đấy là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, đông đúc dân coi tăng cường nông nghiệp là trọng trách kế hoạch sản phẩm đầu?

A. Sản xuất đi ra những món đồ có mức giá trị xuất khẩu.

B. Cung cấp cho đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

C. Đảm bảo hoa màu, đồ ăn thức uống mang lại thế giới.

D. Cung cấp cho vật liệu mang lại công nghiệp đồ ăn thức uống.

Đáp án: C

Giải thích: Yếu tố cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, đông đúc dân coi tăng cường nông nghiệp là trọng trách kế hoạch tiên phong hàng đầu là ngành nông nghiệp đáp ứng hoa màu, đồ ăn thức uống mang lại thế giới.

Câu 11. Nhân tố ngẫu nhiên đem tác động rộng lớn cho tới việc xác lập tổ chức cơ cấu cây cỏ, con vật và mùa vụ nhập nông nghiệp là

A. khí hậu và nước.

B. đất và nhiệt độ.

C. nước và loại vật.

D. đất và địa hình.

Đáp án: B

Giải thích:

Nhân tố ngẫu nhiên đem tác động rộng lớn cho tới việc xác lập tổ chức cơ cấu cây cỏ, con vật và mùa vụ nhập nông nghiệp là khu đất và nhiệt độ.

– Đất đai với những nguyên tố như quỹ khu đất trồng, đặc thù và chừng phì của khu đất tiếp tục tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất cây cỏ, con vật.

– Khí hậu với những nguyên tố như chính sách nhiệt độ, độ ẩm, nguyên tố khí hậu,… tiếp tục tác động cho tới tổ chức cơ cấu tạo ra, mùa vụ và tính ổn định ấn định nhập tạo ra.

Câu 12. Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không có

A. đất đai.

B. nguồn nước.

C. sinh vật.

D. địa hình.

Đáp án: A

Giải thích: Đất trồng là tư liệu tạo ra đa phần của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản. Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không tồn tại khu đất đai.

Câu 13. Nhân tố tác động thâm thúy nhất cho tới tính thời vụ nhập nông nghiệp là

A. đất.

B. khí hậu.

C. địa hình.

D. giống.

Đáp án: B

Giải thích: Nhân tố tác động thâm thúy nhất cho tới tính thời vụ nhập nông nghiệp là nhiệt độ. Ví dụ: Tại VN đem nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc, ngày hạ nhiều nước và ngày đông lượng nước -> Nông nghiệp cũng chia thành 2 mùa theo gót mùa của nhiệt độ.

Câu 14. Quảng canh là kiểu dáng thông thường xuất hiện tại ở những vùng có

A. miền núi và cao nguyên trung bộ.

B. quỹ khu đất đai còn thật nhiều.

C. dân cư phân bổ thưa thớt.

D. khoa học tập chậm rãi cải tiến và phát triển.

Đáp án: D

Giải thích: Quảng canh nhập nông nghiệp được hiểu là giải pháp tăng sản lượng đa phần phụ thuộc không ngừng mở rộng diện tích S canh tác, nuôi trồng -> Quảng canh là kiểu dáng thông thường xuất hiện tại ở những vùng có căn cứ khoa học – kỹ năng chậm rãi cải tiến và phát triển, nền kinh tế tài chính còn trở ngại, quan trọng đặc biệt ở vùng núi, vùng quê.

Câu 15. Hoạt động này tại đây thành lập và hoạt động sớm nhất có thể nhập lịch sử hào hùng cải tiến và phát triển của xã hội người?

A. Thương mại.

B. Nông nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản vào vai trò cần thiết nhập sự cải tiến và phát triển của xã hội loại người nhưng mà ko ngành này hoàn toàn có thể thay cho thế được, cả ở lúc này rưa rứa nhập sau này. Các hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp thành lập và hoạt động sớm nhất có thể nhập lịch sử hào hùng cải tiến và phát triển của xã hội người.

 

Xem thêm: font chữ dễ thương

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25 (Chân trời tạo nên 2023): Vai trò, Đặc điểm, những yếu tố tác động cho tới sự cải tiến và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng tốt bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://earthhour.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập