nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa lam sơn

Đề bài

Trình bày vẹn toàn nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Bạn đang xem: nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa lam sơn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk Lịch sử 10 trang 99 tư duy vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

Xem thêm: ggbdichj

- Phát huy truyền thống lâu đời câu kết toàn dân tấn công giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được dân chúng cỗ vũ.

Xem thêm: góc nội tiếp là gì

- Nhân dân tao với truyền thống lâu đời yêu thương nước, ý thức quyết đấu tấn công giặc, vẫn nhập cuộc, hỗ trợ cuộc khởi nghĩa vượt lên từng trở ngại.

- Có sự điều khiển tài tình, chước lược của cục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu vượt trội là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... thể hiện những kế tiếp sách đích thị đắn để lấy cuộc khởi nghĩa cho tới thắng lợi, biết phối hợp sức khỏe quân sự chiến lược và nước ngoài kí thác nhằm thắng lợi quân thù.

Loigiaihay.com