nghệ an có bao nhiêu huyện

NGHỊ ĐỊNH

Về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu thị xã Nghĩa Đàn nhằm xây dựng thị xã Thái Hòa; xây dựng những phường nằm trong thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Bạn đang xem: nghệ an có bao nhiêu huyện

________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 mon 12 năm 2001;

Xét ý kiến đề xuất của Sở trưởng Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Nghệ An,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu thị xã Nghĩa Đàn nhằm xây dựng thị xã Thái Hòa và xây dựng phường nằm trong thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập thị xã Thái Hòa

Thành lập thị xã Thái Hòa nằm trong tỉnh Nghệ An bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu của thị xã Nghĩa Đàn (bao bao gồm toàn cỗ diện tích S ngẫu nhiên và số lượng dân sinh của thị xã Thái Hòa và những xã: Nghĩa Quang, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận nằm trong thị xã Nghĩa Đàn).

Thị xã Thái Hòa đem 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu thị xã Thái Hòa: Đông giáp 2 thị xã Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn; Tây, Nam và Bắc giáp thị xã Nghĩa Đàn.

2. Thành lập những phường nằm trong thị xã Thái Hòa

a) Thành lập phường Hòa Hiếu bên trên hạ tầng toàn cỗ diện tích S ngẫu nhiên, số lượng dân sinh của thị xã Thái Hòa.

Phường Hòa Hiếu đem 459,23 ha diện tích S ngẫu nhiên và 10.742 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Hòa Hiếu: Đông giáp xã Nghĩa Trung thị xã Nghĩa Đàn; Tây giáp phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa; Nam giáp phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Trung, thị xã Nghĩa Đàn.

Xem thêm: vẽ trang trí đơn giản

b) Thành lập phường Quang Tiến bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 769,10 ha diện tích S ngẫu nhiên và 9.293 nhân khẩu của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Tiến đem 769,10 ha diện tích S ngẫu nhiên và 9.293 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Quang Tiến: Đông giáp phường Hòa Hiếu và phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Tây giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Thắng, thị xã Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

c) Thành lập phường Quang Phong bên trên hạ tầng toàn cỗ 623,66 ha diện tích S ngẫu nhiên và 3.921 nhân khẩu còn sót lại của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Phong đem 623,66 ha diện tích S ngẫu nhiên và 3.921 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Quang Phong: Đông giáp xã Nghĩa Trung, thị xã Nghĩa Đàn; Tây giáp xã Nghĩa Thắng, thị xã Nghĩa Đàn; Nam giáp phường Quang Tiến và phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp xã Nghĩa Hồng, thị xã Nghĩa Đàn.

d) Thành lập phường Long Sơn bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 424,7 ha diện tích S ngẫu nhiên và 4.541 nhân khẩu của xã Nghĩa Hòa.

Phường Long Sơn đem 424,7 ha diện tích S ngẫu nhiên và 4.541 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Long Sơn: Đông giáp xã Nghĩa Mỹ; Tây giáp phường Quang Tiến và xã Nghĩa Tiến; Nam giáp xã Nghĩa Hòa; Bắc giáp phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Sau Lúc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Nghĩa Hòa còn sót lại 1.194,93 ha diện tích S ngẫu nhiên và 2.332 nhân khẩu.

Thị xã Thái Hòa đem 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu, đem 10 đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong, bao hàm 4 phường: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong, Long Sơn và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến.

Huyện Nghĩa Đàn còn sót lại 61.754,01 ha diện tích S ngẫu nhiên và 129.158 nhân khẩu, đem 24 đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong bao hàm những xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa Đức.

Xem thêm: đánh giá samsung galaxy j7 pro

Tỉnh Nghệ An đem trăng tròn đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong, gồm những: TP. Hồ Chí Minh Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

Điều 2. Nghị toan này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo. Những quy toan trước đó ngược với Nghị toan này đều huỷ bỏ.

Điều 3. Sở trưởng Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng những cơ sở đem tương quan phụ trách thực hành Nghị toan này./.