mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho

5/5 - (4 bình chọn)

Mảng – một định nghĩa không thực sự xa xăm kỳ lạ nhập ngôn từ xây dựng. Nó dùng làm tàng trữ tài liệu là những thành phần sở hữu và một loại. Vậy mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho việc gì? Cùng Hoc365 lần đáp án và giải thích cụ thể nhập nội dung bài viết này nhé.

Câu chất vấn trắc nghiệm

Mảng là loại tài liệu trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho:

Bạn đang xem: mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho

A. chèn góp phần tử
B. truy vấn cho tới thành phần bất kỳ
C. xóa 1 phần tử
D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Đáp án: B. truy vấn cho tới thành phần bất kỳ

Giải mến nhanh: Mảng là loại tài liệu được kiến thiết nhằm tàng trữ một mặt hàng những độ quý hiếm sở hữu nằm trong loại tài liệu. Mỗi thành phần nhập mảng được viết số và hoàn toàn có thể truy vấn trải qua chỉ số ứng. Vấn đề này thực hiện cho tới mảng trở thành vô cùng thuận tiện cho tới việc truy vấn cho tới những độ quý hiếm thành phần ngẫu nhiên.

mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho

Trả điều chi tiết: Mảng là loại tài liệu trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho

Mảng là loại tài liệu trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho tới việc truy vấn cho tới thành phần ngẫu nhiên. Bởi những thành phần nhập mảng được tàng trữ tiếp tục nhập bộ lưu trữ, và từng thành phần sở hữu một địa điểm xác lập.

Khi truy vấn vào một trong những thành phần nhập mảng, lịch trình chỉ cần phải biết địa điểm chính thức của mảng và chỉ số của thành phần cần thiết truy vấn nhằm đo lường địa điểm của thành phần tê liệt nhập bộ lưu trữ.  Vấn đề này hỗ trợ cho việc truy vấn cho tới những độ quý hiếm thành phần ngẫu nhiên trở thành nhanh gọn lẹ và đơn giản và dễ dàng rộng lớn đối với việc tàng trữ những độ quý hiếm trong số đổi thay riêng biệt lẻ.

Hơn nữa, mảng còn hỗ trợ những cách thức nhằm truy vấn và thao tác bên trên những độ quý hiếm thành phần, ví dụ như tăng, xóa, bố trí, lần lần,… Vấn đề này hỗ trợ cho việc xử lý tài liệu nhập mảng trở thành thuận tiện và hoạt bát rộng lớn.

Ví dụ: Cách truy vấn cho tới thành phần ngẫu nhiên nhập một mảng số nguyên

// Khai báo một mảng số nguyên
var
numbers: array[0..4] of Integer; // Mảng sở hữu 5 phần tử

begin
// Gán độ quý hiếm cho những thành phần nhập mảng
numbers[0] := 2;
numbers[1] := 4;
numbers[2] := 6;
numbers[3] := 8;
numbers[4] := 10;

// Truy cập cho tới thành phần loại tía nhập mảng (phần tử sở hữu chỉ số 2)
var third_number := numbers[2];

// In đi ra độ quý hiếm của thành phần loại ba
WriteLn(third_number);
end.

Kết trái khoáy lịch trình tiếp tục là: 6

Xem thêm: ggbdichj

mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho

Ở trên đây, tất cả chúng ta đang được khai báo một mảng số nguyên vẹn bao gồm 5 thành phần. Sau tê liệt, gán độ quý hiếm cho tới từng thành phần nhập mảng bằng phương pháp dùng chỉ số ứng. Để truy vấn cho tới thành phần loại tía nhập mảng (phần tử sở hữu chỉ số 2), tất cả chúng ta dùng chỉ số này nhằm truy vấn nhập mảng. cũng có thể thấy, độ quý hiếm của thành phần này là 6

Thông tin tưởng tăng về tài liệu loại mảng

Dữ liệu loại mảng là một trong những tụ hợp những độ quý hiếm tài liệu sở hữu nằm trong loại được tàng trữ nhập một cấu hình tài liệu mảng. Mảng được dùng nhằm tàng trữ và truy vấn những độ quý hiếm tài liệu sở hữu nằm trong loại một cơ hội thuận tiện.

Mỗi thành phần nhập mảng được ấn định danh bởi vì một chỉ số có một không hai, chính thức kể từ 0 cho tới thành phần trước tiên và tăng dần dần lên. Với một mảng sở hữu n thành phần, chỉ số của thành phần sau cuối là n-1. Chỉ số được dùng nhằm truy vấn cho tới từng thành phần nhập mảng, hỗ trợ cho việc truy xuất tài liệu trở thành nhanh gọn lẹ và đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Ví dụ về mảng:

// Khai báo một mảng số nguyên vẹn sở hữu 5 phần tử
var
numbers: array[0..4] of Integer;

begin
// Gán độ quý hiếm cho tới từng thành phần nhập mảng
numbers[0] := 1;
numbers[1] := 3;
numbers[2] := 5;
numbers[3] := 7;
numbers[4] := 9;

// In đi ra toàn bộ những thành phần nhập mảng
for var i := 0 to tướng 4 do
begin
WriteLn(numbers[i]);
end;
end.

Kết trái khoáy của lịch trình tiếp tục là:

1
3
5
7
9

Thông tin tưởng tăng về tài liệu loại mảng

Ở ví dụ này, tớ khai báo một mảng số nguyên vẹn sở hữu 5 thành phần bởi vì câu mệnh lệnh var numbers: array[0..4] of Integer;. Sau tê liệt, gán độ quý hiếm cho tới từng thành phần nhập mảng bằng phương pháp dùng chỉ số ứng. Để in đi ra toàn bộ những thành phần nhập mảng, tất cả chúng ta dùng vòng lặp for nhằm duyệt qua quýt từng thành phần nhập mảng, và in độ quý hiếm của từng thành phần đi ra screen bởi vì câu lệnh WriteLn(numbers[i]);.

Xem thêm: tuong lien quan

Mảng sở hữu 2 loại:

  • Mảng 1 chiều: Là mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu
  • Mảng 2 chiều: Là bảng những thành phần nằm trong kiểu

Để lần nắm rõ rộng lớn về mảng một chiều và cơ hội khai báo đổi thay mảng, chào độc giả tìm hiểu thêm tăng nội dung bài viết mảng một chiều là gì bên trên kênh công ty chúng tôi nhé.

Trên đấy là câu vấn đáp và phân tách cụ thể cho tới thắc mắc mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho việc gì. Đừng quên theo đòi dõi Hoc365 nhằm update thời gian nhanh những kỹ năng và kiến thức tin tưởng học tập hữu ích nhé.