lịch sử gần đây của tôi

Bạn rất có thể coi nhật ký duyệt trang web bên trên Chrome. Quý Khách cũng rất có thể nối tiếp duyệt coi những nội dung nhưng mà các bạn đang được coi dở sử dụng máy tính nhằm bàn hoặc PC cầm tay và dò thám những nội dung đem tương quan.

Nếu không thích ghi lại những trang bản thân từng truy vấn nhập Chrome, thì chúng ta có thể xoá toàn bộ hoặc một vài mục nhập nhật ký duyệt trang web. Nếu các bạn xoá nhật ký duyệt trang web, thao tác này sẽ sở hữu hiệu lực hiện hành bên trên toàn bộ vũ trang nhưng mà các bạn vẫn nhảy tác dụng nhất quán hoá và dùng để làm singin nhập Chrome.

Bạn đang xem: lịch sử gần đây của tôi

Ngoài đi ra, người mua hàng cũng có thể xoá nhật ký tìm kiếm bên trên Google ngoài thông tin tài khoản của tớ.

Tìm hiểu thêm thắt về kiểu cách nhảy hoặc tắt tác dụng nhất quán hoá bên trên Chrome.

Tìm nhật ký của bạn

Xóa lịch sử

Xóa một mục khỏi lịch sử

Xem thêm: nanomet

Lưu ý:

  • Để dò thám tìm tòi nội dung rõ ràng, phía trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Tìm dò thám Tìm kiếm.
  • Bạn rất có thể vô hiệu một mục ngoài nhật ký của một trang web rõ ràng Lúc đang được ở trang web đó:

Xóa một hình hình ảnh ngoài trang Tab mới

  1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy hé một thẻ mới mẻ.
  2. Để vô hiệu hình hình ảnh, hãy vấp và lưu giữ hình hình ảnh tê liệt.
  3. Chọn Loại bỏ.

Nội dung đem nhập Nhật ký của bạn

Nhật ký hiển thị những trang các bạn vẫn truy vấn bên trên Chrome nhập 90 ngày qua loa. Nhật ký ko tàng trữ những trang Chrome nhưng mà các bạn vẫn truy vấn như chrome://settings, những trang các bạn vẫn truy vấn Lúc duyệt trang web ở chính sách riêng biệt hoặc những trang các bạn vẫn xoá ngoài nhật ký duyệt trang web của tớ.

Nếu các bạn vẫn singin nhập Chrome và nhất quán hoá nhật ký của tớ, thì Nhật ký tiếp tục hiển thị những trang các bạn vẫn truy vấn bên trên toàn bộ những vũ trang các bạn vẫn nhất quán hoá nhập thời hạn dài thêm hơn. Nếu các bạn singout ngoài Chrome, thì Nhật ký sẽ không còn hiển thị những trang kể từ những vũ trang không giống của doanh nghiệp.

Duyệt trang web ở chính sách riêng rẽ tư

Nếu trọn vẹn không thích Chrome lưu lịch sử dân tộc duyệt trang web của tớ, thì chúng ta có thể duyệt trang web riêng biệt ở Chế chừng ẩn danh.

Xem thêm: ảnh mi

Bạn sử dụng Chromebook ở điểm thao tác làm việc hoặc ngôi trường học? Quản trị viên mạng của chúng ta có thể tắt nhật ký duyệt trang web. Nếu tác dụng nhật ký đang được tắt, thì Nhật ký sẽ không còn liệt kê những trang các bạn vẫn truy vấn. Tìm hiểu cách sử dụng vũ trang Chrome được quản lý và vận hành.

Tài nguyên vẹn liên quan

  • Tìm dò thám bên trên trang web nhập Chrome
  • Đặt dụng cụ dò thám tìm tòi đem định

Thông tin cậy này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận