lê tuyết vy google drive

Thông qua chuyện Google Drive bên trên trang web, chúng ta cũng có thể coi những nội dung như đoạn phim, tệp PDF, tệp Microsoft Office, tệp tiếng động và hình họa.

Lưu ý quan tiền trọng: Nếu cố hé một tệp xứng đáng ngờ, chúng ta cũng có thể có được một lưu ý. Hãy cẩn trọng Khi hé tệp cơ.

Bạn đang xem: lê tuyết vy google drive

Xem thêm: đánh giá samsung galaxy j7 pro

Xem tệp

 1. Truy cập nhập drive.google.com.
 2. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của người tiêu dùng vì như thế thương hiệu người tiêu dùng và mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng.
  • Tìm hiểu cơ hội Phục hồi thương hiệu người tiêu dùng hoặc mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng.
 3. Nhấp lưu ban vào trong 1 tệp.
 4. Nếu các bạn hé một tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình diễn, Biểu kiểu hoặc Bản vẽ, thì tệp sẽ tiến hành hé vì như thế phần mềm cơ.
 5. Nếu các bạn hé một tệp đoạn phim, PDF, Microsoft Office, tệp tiếng động hoặc hình họa, thì tệp này sẽ hé nhập Google Drive.

Mở tệp vì như thế một phần mềm khác

Bạn hoàn toàn có thể hé tệp vì như thế phần mềm trang web hoặc phần mềm đang được setup bên trên PC. Để hé tệp vì như thế phần mềm đang được setup bên trên PC, bạn phải phiên bạn dạng tiên tiến nhất của Google Drive mang đến PC và Trình chạy phần mềm của Google.

 1. Truy cập nhập drive.google.com.
 2. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của người tiêu dùng vì như thế thương hiệu người tiêu dùng và mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng.
  • Tìm hiểu cơ hội Phục hồi thương hiệu người tiêu dùng hoặc mật khẩu đăng nhập của người tiêu dùng.
 3. Nhấp loài chuột cần vào trong 1 tệp.
 4. Đặt con cái trỏ lên Mở bằng.
 5. Chọn một phần mềm.

Bài ghi chép liên quan

 • Chia sẻ tệp bên trên Google Drive
 • Ngừng hoặc thay cho thay đổi cơ hội share tệp
 • Xóa và Phục hồi những tệp nhập Google Drive
 • Tìm tệp được share với bạn

Tác giả

Bình luận