kiểu của một hàm được xác định bởi

Câu hỏi:

17/01/2022 19,084

Bạn đang xem: kiểu của một hàm được xác định bởi

B. Kiểu độ quý hiếm trả về 

Đáp án chủ yếu xác

Kiểu của một hàm được xác lập vì như thế loại độ quý hiếm nhưng mà hàm trả về và chỉ hoàn toàn có thể là những loại integer, real, char, Boolean, string…

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh nào là là giấy tờ thủ tục chuẩn? 

A. Sin(x); 

B. Length(S); 

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Câu 2:

Mô mô tả nào là tiếp sau đây về hàm là sai? 

A. Phải trả lại kết quả 

B. Phải đem tham ô số 

C. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm đó 

D. cũng có thể đem những đổi thay viên bộ

Câu 3:

Phát biểu nào là tiếp sau đây về đổi thay là sai?

A. Biến toàn viên hoàn toàn có thể được dùng ở nhập một thủ tục; 

B. Biến toàn bộ cần mang tên không giống với thương hiệu của đổi thay toàn cục;

C. Biến toàn bộ hoàn toàn có thể đem loại không giống với loại của đổi thay toàn viên đem nằm trong tên; 

Xem thêm: đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài

D. Một hàm hoàn toàn có thể có không ít thông số biến;

Câu 4:

Mô mô tả nào là tiếp sau đây về thông số là sai?

A. Một hàm hoàn toàn có thể đem cả thông số độ quý hiếm và thông số biến; 

B. cũng có thể truyền đổi thay số cho tới thông số giá bán trị; 

C. cũng có thể truyền độ quý hiếm cho tới thông số biến; 

D. cũng có thể người sử dụng thông số đổi thay nhằm nhận kết quả;

Câu 5:

Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều hoàn toàn có thể đem thông số kiểu dáng. 

B. Chỉ đem giấy tờ thủ tục mới mẻ hoàn toàn có thể đem thông số kiểu dáng. 

C. Chỉ đem hàm mới mẻ hoàn toàn có thể đem thông số kiểu dáng. 

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng cần đem thông số kiểu dáng.

Câu 6:

Để khai báo giấy tờ thủ tục nhập Pascal chính thức vì như thế kể từ khóa 

A. Program. 

B. Procedure. 

C. Function.

D. Var.

Xem thêm: chỉnh ảnh bằng iphone

TÀI LIỆU VIP VIETJACK