khái niệm môi trường nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

10/08/2019 16,686

A. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố vô sinh và hữu sinh xung xung quanh loại vật, trừ yếu tố thế giới.

Bạn đang xem: khái niệm môi trường nào sau đây là đúng

B. Môi ngôi trường bao gồm toàn bộ những yếu tố xung xung quanh loại vật, với tác dụng thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới loại vật, thực hiện tác động tới việc tồn bên trên, phát triển, cải tiến và phát triển và những hoạt động và sinh hoạt không giống của loại vật.

Đáp án chủ yếu xác

C. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố vô sinh xung xung quanh loại vật.

D. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố hữu sinh xung xung quanh loại vật.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của mối quan hệ đối đầu và cạnh tranh nhập quần thể là

A. tạo nên mang lại con số và sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng thích hợp, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

B. tạo nên mang lại con số tách hợp lý và phải chăng và sự phân bổ những thành viên nhập quần thể đồng đều nhập quần thể phân bổ, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

C. tạo nên mang lại con số tăng hợp lý và phải chăng và sự phân bổ những thành viên nhập quần thể theo đuổi group nhập quần thể phân bổ, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

D. tạo nên mang lại con số và sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tại mức tối nhiều, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

Câu 2:

Vì sao với sự dịch chuyển con số thành viên nhập quần thể theo đuổi chu kì?

A. Do sự thay cho thay đổi không khí với tính chu kì

B. Do sự tăng, tách mối cung cấp đủ chất với tính chu kì

C. Do sự sinh đẻ với tính chu kì

D. Do những thay cho thay đổi với tính chu kì của ĐK môi trường

Câu 3:

Ý nghĩa sinh thái xanh của phân bổ theo đuổi group là

A. thực hiện tăng cường độ đối đầu và cạnh tranh Một trong những thành viên nhập quần thể

B. loại vật tận dụng tối đa được mối cung cấp sinh sống tiềm tang nhập môi trường xung quanh sống

C. là tách cường độ đối đầu và cạnh tranh Một trong những thành viên nhập quần thể

Xem thêm: bói vui

D. những thành viên tương hỗ cho nhau ngăn chặn ĐK bất lợi của môi trường xung quanh sống

D. những thành viên tương hỗ cho nhau ngăn chặn ĐK bất lợi của môi trường xung quanh sống

Câu 4:

Có 1000 thành viên chim. Điều khiếu nại nhằm 1000 thành viên này phát triển thành 1 quần thể là:

(1) Các thành viên chim này nằm trong phụ thuộc 1 loài

(2) Cùng sinh sống trong một môi trường xung quanh, ở nằm trong thời điểm

(3) Có kĩ năng giao hợp nhằm sinh con

(4) Cùng sinh sống cùng nhau trong một thời hạn lịch sử

A. (1) và (2)

B. (1), (2) và (3)

C. (1), (2) và (4)

D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 5:

Tập phù hợp loại vật này sau đó là ví dụ về một quần thể?

A. Tất cả những panda Bắc Mĩ

B. Tất cả những cây trong một quần thể rừng

C. Tất cả những động vật hoang dã với vú trong một quần thể rừng

D. Tất cả những panda trong một quần thể rừng

Câu 6:

cây sinh sống ở những điểm có khá nhiều khả năng chiếu sáng như ven bờ ruộng, hồ nước ao có

A. phiến lá dày, tế bào giậu trị triển

B. phiến lá dày, tế bào giậu ko trị triển

C. phiến lá mỏng tanh, tế bào giậu ko trị triển

Xem thêm: nokia 8.1 plus

D. phiến lá mỏng tanh, tế bào giậu trị triển