hướng dẫn bài

Trong phần tranh tài Task 1 của bài xích đua Viết - IELTS Writing, các bạn sẽ được đòi hỏi mô tả một biểu đồ vật. Đó rất có thể là một trong những biểu đồ vật cột, bạn dạng đồ vật, hay 1 tiến độ dạng Process/Diagram. Về cơ bạn dạng, dạng bài xích này tiếp tục dễ dàng rất nhiều đối với những thắc mắc Task 1 không giống, tuy vậy, vẫn đang còn thật nhiều các bạn còn khinh suất và ko ôn tập dượt dạng bài xích này.

Cùng thăm dò hiểu cụ thể dạng bài xích Writing Task 1 Process, những giải pháp thực hiện bài xích nằm trong kho kể từ vựng chung “ghi điểm” thiệt cao nhập phần tranh tài này.

Quy trình phát hành – Man-made process

Dạng bài xích này mô tả quy trình phát hành của một vật liệu hoặc một thành phầm rõ ràng này cơ sở hữu sự tác dụng của thế giới. Các quy trình của một biểu đồ vật Manufacturing Process sẽ tiến hành mô tả theo đòi ngữ điệu tiêu cực. 

Quy trình bất ngờ – Natural process

Với dạng bài xích này, sỹ tử sẽ rất cần mô tả một hiện tượng lạ bất ngờ (quá trình tạo hình một trận mưa, vòng tuần trả của nước), hoặc vòng đời bất ngờ của động vật hoang dã (vòng đời của bướm hoặc ếch, cơ hội trườn phát hành đi ra sữa). 

Ngược lại với quy trình tự tạo sở hữu sự can thiệp của nguyên tố phía bên ngoài, nhập tiến độ bất ngờ, những thành viên đều tự động cải cách và phát triển và hoạt động một cơ hội dữ thế chủ động, tất cả chúng ta sử dụng ngữ điệu theo phương thức dữ thế chủ động nhằm mô tả.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. Chiến thuật thực hiện bài xích Writing Task 1 Process/Diagram

Để nhanh gọn lẹ nắm vững đòi hỏi đề bài xích và khối hệ thống những vấn đề một cơ hội nghiêm ngặt, chúng ta cũng có thể tuân theo 5 bước bên dưới đây: 

Bước 1: Tìm hiểu về quy trình: Xác lăm le điểm chính thức và kết thúc đẩy của tiến độ để hiểu bản thân nên chính thức kể từ đâu. quý khách hàng rất có thể phân tách những vấn đề bằng phương pháp vấn đáp những thắc mắc sau, công đoạn này tiếp tục khiến cho bạn hiểu trọn vẹn những điều đang được xẩy ra trước lúc sẵn sàng mang đến phần vấn đáp.  

 • Quá trình sở hữu từng nào giai đoạn? Trình tự động như vậy nào? 

 • Đó là quy trình tự tạo hoặc tự động nhiên?

 • Mỗi quy trình của quy trình nói đến cái gì? 

 • Sự links của từng giai đoạn?

Bước 2: Paraphrase lại đề bài

Bước 3: Mô mô tả tiến độ đang được ra mắt nhập 2 câu tổng quan lại. Tổng quan lại là nguyên tố vô nằm trong cần thiết của bài xích đua IELTS Writing Task. Nếu bạn làm việc được cơ hội ghi chép 1 phần tổng quan lại đảm bảo chất lượng, các bạn sẽ dễ dàng và đơn giản ghi điểm cao hơn nữa mang đến phần bài xích này. 

Bước 4: Xác lăm le cơ hội phân tách phần body: 

 • Đối với quy trình chu kỳ luân hồi khép kín: Miêu mô tả theo đòi số được tiến công nhập quy trình

 • Đối với quy trình sở hữu điểm đầu và điểm cuối riêng rẽ biệt: Nếu sở hữu khắc số thì mô tả theo đòi trật tự số, còn nếu như không dựa vào tiến độ nhập bài xích nhằm xác lập quá trình và phân tách đoạn mang đến phù hợp

Bước 5: Phân tích cụ thể kể từ phần: xác lập đơn vị hành vi, hành vi, đối tượng người sử dụng phải chịu, mục đích/ vẹn toàn nhân của bước, thành phẩm, đối chiếu kết quả

Bước 6: Kiểm tra lại nội dung bài viết (cấu trúc câu, chủ yếu tả)

Xem thêm: Cách thao diễn giải nhằm tăng điểm số IELTS writing

3. Cách ghi chép Writing Task 1 Process

Introduction

Như những dạng bài xích Task 1 không giống, đoạn khai mạc của bài xích luôn luôn chính thức bởi vì câu paraphrase đề bài xích được mang đến. Hãy ghi chép lại đề bởi vì 1 câu dùng ngữ điệu, cấu tạo của tôi, tách những kể từ ngữ tiếp tục xuất hiện nay nhập đề. 

Các cấu tạo dùng ở đoạn này:

Xem thêm: ggbdichj

 • The chart/ diagram (shows/ describes/ illustrates) how +clause

 • The production of…

 • The process of producing/ making…

 • How…is produced/ made.

 • Show how to tướng produce/ make…

 • At the first stage of …

Overview

Một trong mỗi bước cần thiết của bài xích là thăm dò tìm được cụ thể nổi trội để mang nhập phần Overview. Có thật nhiều cách thức ghi chép Overview hoặc, tuy vậy, cơ hội giản dị nhất là ra mắt ngắn ngủi gọn gàng trình tự động của process, chính thức và kết thúc đẩy bởi vì bước này.

Các cấu tạo rất có thể dùng ở đoạn này:

 • There are .... main stages (steps) in the process/in the process of producing..., beginning with… and ending with...

 • The … involves …main steps/stages beginning with…and finishing with…

 • This flow chart provides an overview of…

Xem thêm: Tại sao câu mô tả tổng quan lại (overview) rất rất cần thiết nhập bài xích đua Viết IELTS Academic Task 1

Body

Ở đoạn Body này, tất cả chúng ta rất có thể ghi chép nhì đoạn nhằm trình diễn mô tả rõ ràng quá trình của process. quý khách hàng rất có thể phân loại từ trên đầu thân mật tiến độ gói gọn gàng trong khúc body toàn thân 1, kể từ quy trình thân mật cho tới cuối tiến độ ghi chép mang đến body toàn thân 2.  Và cũng nhớ rằng dùng kể từ nối thứu tự mô tả kỹ từng bước . 

Cách xác lập quy trình nhằm phân tách phần Body: 

 • Dạng bài xích Circular: Với quy trình vòng lặp thì điểm đầu của tiến độ rưa rứa điểm cuối. quý khách hàng rất có thể hiểu rằng một tiến độ kín thì tiếp tục không tồn tại điểm chính thức rõ ràng này. Hãy nhờ vào cơ hội khắc số nhập biểu đồ vật nhằm xác lập trình tự động phân loại những đoạn.

 • Dạng Linear: Nếu biểu đồ vật được khắc số sẵn, các bạn chỉ việc nhờ vào những số nhằm phân tách đoạn. Nếu không tồn tại khắc số, chúng ta cũng có thể nhờ vào ý nghĩa sâu sắc của tiến độ nhập bài xích nhằm xác lập quá trình và phân tách đoạn mang đến thích hợp. 

Các kể từ nối rất có thể dùng mang đến phần này:

 • Firstly/Secondly/Finally….

 • Once/When….

 • Before/ After….

 • Followed by …

Ví dụ: Bài thực hiện được dựa vào biểu đồ vật Natural Process - Life Cycle – vòng đời của cá hồi mặt mày trên:

The diagram describes how salmon grow from eggs to tướng mature individuals.

Overall, there are three main stages in the life cycle of salmon starting with salmon eggs in the upper river and the complete cycle lasts for about 10 years.

Xem thêm: seo content là gì seo hot

Firstly, salmon begins life as eggs in the slow-moving upper reaches of a river, surrounded by reeds and pebbles. This shelter usually keeps the eggs safe for about five to tướng six months before they hatch. The newborn fish normally called “fry” are very small, which are only three to tướng eight centimeters long. The fry then follows the fast flow to tướng the lower river and stay there for 4 years until they reach the length of twelve to tướng fifteen centimeters. These grown fish are known as “smolt”. 

At the next stage of the life cycle, the ‘smolt’ migrate to tướng the open sea. After approximately 5 years living in the ocean, these ‘smolt’ will have grown to tướng adult size, which is about 70-76 centimeters. Their reproductive stage then begins as the mature salmon swims back to tướng their birthplace and lays eggs. The salmon’s life cycle starts again at the same place where it begins.               

(192 words)

4. Từ vựng “ăn điểm” Writing Task 1 Process