happy birthday to you'' là gì

(happy birthday vĩ đại you in arabic).

Bạn đang xem: happy birthday to you'' là gì

Happy birthday vĩ đại you vô giờ Pháp.

Happy birthday vĩ đại you, Harry!

Chúc mừng sinh nhật anh, Harry!

Happy Birthday vĩ đại You 1.

Ngày sinh ra happy birthday vĩ đại you 1.

Happy Birthday vĩ đại you, Jim!

Chúc mừng sinh nhật em, Jim!

Happy Birthday vĩ đại You!, son of my life!

Chúc mừng sinh nhật anh, người nam nhi của đời em!

Mọi người cũng dịch

happy birthday to you in arabic

to wish happy birthday

to say happy birthday

happy birthday to the teacher

happy birthday to my sister

happy birthday to my girlfriend

Happy birthday vĩ đại you!” everyone thanh lịch.

Happy birthday vĩ đại you!!” quý khách nằm trong hát.

Happy birthday vĩ đại you.

Chúc mừng sinh nhật cậu.

Happy Birthday vĩ đại you, Pikachu!

Chúc mừng sinh nhật anh Pikachu!

Happy birthday vĩ đại you, Christian.

Chúc mừng sinh nhật anh, Christian.

Happy Birthday vĩ đại you, Ray.

Chúc mừng sinh nhật cậu Ray.

happy birthday to the girl

happy birthday to my husband

happy birthday to a person who

whether happy birthday or i love you

Happy birthday vĩ đại you.

Chúc mừng sinh nhật em.

Happy birthday vĩ đại you.

Mừng Sinh Nhật Em.

Happy birthday vĩ đại you,” we all thanh lịch.

Xem thêm: chuyển sim 11 số thành 10 số

Happybirthday vĩ đại you…” Mọi người đồng thanh hát.

My dearly loved wife Happy birthday vĩ đại you.

Mừng sinh nhật

bà xã yêu thương vệt. mừng sinh nhật em.

Happy birthday vĩ đại you, Tommy.

Chúc mừng sinh nhật con, Tommy.

Happy birthday vĩ đại you!” everyone thanh lịch.

Happybirthday vĩ đại you…” Mọi người đồng thanh hát.

Happy birthday,

David Prosser, happy birthday vĩ đại you!

Mừng

ngày David Prosser Thành lập và hoạt động. Chúc mừng sinh nhật anh.

Happy birthday vĩ đại you♪.

Chúc mừng sinh nhật con.

Happy birthday vĩ đại you.

Mừng sinh nhật cậu.

My only love, happy birthday vĩ đại you.".

Người yêu thương có một không hai của anh, chúc mừng sinh nhật em.".

Happy Birthday vĩ đại you- let's make it grand!

Chúc mừng sinh nhật cho tới bạn- hãy thực hiện

cho

nó lớn!

Happy birthday vĩ đại you and u.".

Mừng ngày sinh nhật của chị và em".

The popular tuy vậy,“Happy Birthday To You,” was first copyrighted in 1935 by the Summy Company(“Summy”).

Bài hát“ Happy Birthday vĩ đại You” được doanh nghiệp Summy ĐK bạn dạng quyền vô năm 1935.

The tuy vậy serves the equivalent function of"Happy Birthday vĩ đại You" or"For He's a Jolly Good Fellow".

Bài hát đáp ứng công dụng tương tự của" Happy Birthday vĩ đại You" hoặc" For He' s

a Jolly Good Fellow".

Roses are red, Violets are xanh rì,

All I need

to

state is Happy Birthday vĩ đại You!

Hoa hồng đỏ loét, Violets greed color,

Tất cả Tôi ham muốn rằng là Happy Birthday vĩ đại You!

In, she released her first single"Happy Birthday vĩ đại You" for Nonstop 5.

Năm 2005,

cô phát triển đĩa đơn đầu tiên“ Chúc mừng sinh nhật bạn” cho tới Nonstop 5.

As it stands,

Warner can charge anyone who wants

to

sing or play“Happy Birthday vĩ đại You” as part of a profit-making enterprise.

Theo luật, Warner

có thể tính phí bất kể ai ham muốn hát hoặc đùa bài“ Happy Birthday vĩ đại You” vô một sự khiếu nại thám thính đi ra chi phí.

Do I Need

to

Pay Someone

to

Sing“Happy Birthday To You”?

Phải trả chi phí vừa được hát bài“ Happy Birthday vĩ đại You”?

It is estimated that Warner/Chappell drew

$2 million in annual earnings from“Happy Birthday vĩ đại You”.

Người tớ nhận định rằng kể từ cơ đến giờ, Warner/ Chappell vẫn thu về 700 triệu đô

la chi phí tác quyền từ“ Happy Birthday vĩ đại You”.

In the 1930s,

Irving Berlin had

to

pay up after using“Happy Birthday vĩ đại You” in a musical.

Xem thêm: cách tắt thông báo ứng dụng

Vào trong những năm 1930, nhạc sỹ Irving Berlin vẫn cần trả thật nhiều chi phí nhằm có

thể dùng bài xích hát“ Happy Birthday To You” vô một trong những buổi nhạc hội.