hai bảng trong một csdl quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một csdl quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Khi tạo nên links trong những bảng, thì :

A

Cả nhì ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nhân tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu nhập bảng, tao ko thể nhằm rỗng tuếch ngôi trường nào là sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường đề xuất điền tài liệu.

Việc thay cho thế mặt hàng “AAAAAAFFFFF” vì như thế “6A5F” là cơ hội mã hóa nào là trong số cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động ê một trong những địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp nào là sau đây ko nên là biện pháp đa phần mang lại bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu nào là trong số câu sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu tương tự lịch trình xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu nào là về hệ quản ngại trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản ngại lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng để làm kiến tạo những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: danh kiếm

Danh sách của từng chống thi đua bao gồm sở hữu những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống thi đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?

A

Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, lăm le đặc thù trường

D

Tạo bảng, chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu, tạo nên liên kết

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan lại hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Việc trước tiên sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo đi ra một hoặc nhiều biểu kiểu

B

Tạo đi ra một hoặc nhiều bảng

C

Tạo đi ra một hoặc nhiều kiểu căn vặn

D

Tạo đi ra một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thông dụng nhằm kiến tạo CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì như thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường cộc hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong những lúc ê ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong những lúc ê ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko thích hợp

B

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ.

Xem thêm: nokia mới nhất 2017

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)