em của ngày hôm qua lyrics

Translation

Swap languages

Bạn đang xem: em của ngày hôm qua lyrics

It's not you of yesterday

Don't stare at bủ that way

It's not you of yesterday

Because you changed, you went away ví far away

Since the day you left bủ here alone

I can't breathe, yes i did

I can't breathe cause you were ruthless baby.

Don't need to lớn rush, just be yourself of yesterday

Just be yourself of yesterday

Don't leave bủ here alone tonight

I'm going down, i'm broken hearted

April 28th

August 24th

I'm thinking back and looking out through the door

You showed bủ a perfect future

Cause you know that i'm a dreamer

Damn it

Just go away dont be here anymore

You make bủ đen kịt and xanh rì it's enough

Don't try to lớn be a stronger, girl

Alright...

Go away...

Just close your eyes and think back

Xem thêm: danh kiếm

You just lived for your illusions...

That's right baby?

I phối a fire in my heart, it wasn't burnt because of you

The truth's embracing my mind.

Don't stare at bủ that way

It's not you of yesterday

Because you changed, you went away ví far away

Since the day you left bủ here alone

I can't breathe, yes i did

I can't breathe cause you were ruthless baby.

Don't need to lớn rush, just be yourself of yesterday

Just be yourself of yesterday

Don't leave bủ here alone tonight

I'm going down, i'm broken hearted

Em đem giờ đồng hồ mỉm cười.

Em đem niềm hạnh phúc cút tách xa thẳm.

Xung xung quanh chỉ từ từng anh và những nỗi nhức.

Hãy xoá sạch sẽ không còn cút... chớ vương vít...

Vì em... tự em... chủ yếu em... hãy đem không còn cút...

Người bước xa thẳm dần dần.

Và người tiếp tục bước xa thẳm dần dần.

Người khuất xa thẳm rồi.

Và người tiếp tục bước xa thẳm rồI

Xem thêm: phim hoat hinh naruto suc manh vi thu

Translations of "Em Của Ngày Hôm Qua"

Music Tales

Read about music throughout history