để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

5/5 - (1 bình chọn)

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng giấy tờ thủ tục gì? Nếu chúng ta đang được mò mẫm đáp án đúng mực và cụ thể mang đến thắc mắc này thì tìm hiểu thêm nội dung bài viết này nằm trong Hoc365 nhé.

Câu căn vặn trắc nghiệm

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);
B. Read(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>;
C. Write(<tên tệp>,<danh sách biến>)
D. Write(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>);

Đáp án: B. Read(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>;

Giải quí đáp án: Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục?

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng là:

read (<biến tệp>,<danh sách biến>);
readln (<biến tệp>,<danh sách biến>);

Trong đó: list thành quả bao gồm một hoặc nhiều biến chuyển đơn, những thành phần xa nhau vị vết phẩy. Việc phát âm tệp văn bạn dạng được tiến hành giống như là đang nhập kể từ keyboard. Dữ liệu vô tệp văn bạn dạng được tạo thành những loại.

Ví dụ: 

While not eof(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem); {biến Dem nên được khai báo trước, loại String}
Write(Dem);
End;

Hoặc:

For i:=1 vĩ đại filesize(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem);
Write(Dem);
End;

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục?

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Dưới đấy là một trong những thao tác tương quan cho tới tệp văn bạn dạng bao hàm cởi tệp, phát âm và ghi tệp, fan hâm mộ rất có thể tìm hiểu thêm tăng về gán thương hiệu tệp văn bạn dạng và đóng góp tệp văn bạn dạng bên trên trang web của CongNghe.Plus nhé.

Mở tệp

Tệp dùng làm chứa chấp thành quả đi ra hoặc tài liệu vô. Trước Lúc cởi tệp, biến chuyển tệp nên được gắn thương hiệu tệp vị giấy tờ thủ tục assign như chỉ dẫn bên trên.

Mở tệp nhằm ghi dữ liệu:

Xem thêm: nokia 8.1 plus

 • Cú pháp: rewrite (<biến tệp>);
 • Ví dụ:
  • assign(tep2,’C:DL.DAT’);
  • rewrite(tep2);

Mở tệp nhằm phát âm dữ liệu

 • Cú pháp: reset (<biến tệp>);
 • Ví dụ: Để phát âm tài liệu kể từ tệp DL.INP, tao cởi tệp vị giấy tờ thủ tục sau:

tentep:=’DL.INP’;
assign(tep2,tentep);
reset(tep2);

Hoặc

assign(tep2,’DL.INP);
reset(tep2);

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Đọc/ ghi tệp văn bản

Đọc tệp văn bản:

 • Cú pháp: read (<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc readln (<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>);

Ghi tệp văn bản:

 • Cú pháp: write (<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc writeln (<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Ví dụ: Chương trình khai báo:

var tep1, tep2: text;

Trong đó: tệp tep1 được cởi nhằm phát âm tài liệu, tep2 dùng làm ghi tài liệu.

 • Thủ tục phát âm dữ liệu: read(tep1,X,Y,Z); hoặc readln(tep1,A,B,C);
 • Thủ tục ghi dữ liệu: write(tep2,’A= ‘, A,’B= ‘,B,’C= ‘,C);

ví dụ Đọc/ ghi tệp văn bản

Trong ví dụ này, Shop chúng tôi đang được cởi một tệp mang tên `example.txt’ dùng những giấy tờ thủ tục AssignFile và Reset. Sau cơ dùng giấy tờ thủ tục Realn nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp.

Xem thêm: tải ảnh hoa hướng dương đẹp nhất

Các thắc mắc thông thường gặp gỡ khác

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến chuyển tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến chuyển tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang đến biến chuyển tệp.

Trong một công tác Pascal, sau thời điểm tiếp tục đóng góp tệp vị giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì rất có thể mở ra tệp cơ hoặc không?

Trong một công tác Pascal, sau thời điểm tiếp tục đóng góp tệp vị giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì vẫn rất có thể mở ra tệp cơ với số lượt tùy ý. Khi mở ra nếu như vẫn sử dụng biến chuyển tệp cũ thì không nhất thiết phải gắn lại thương hiệu tệp mang đến biến chuyển tệp trước lúc cởi.

Trên đấy là đáp án câu hỏi Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao rất có thể dùng thủ tục gì và một trong những kỹ năng và kiến thức tương quan. Hy vọng những vấn đề nhưng mà Shop chúng tôi share tiếp tục hữu ích với độc giả. Đừng quên Like và Share nếu như nội dung bài viết của Hoc365 hoặc nhé.