dấu gạch ngang lớp 3

Home » Văn Học » Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? Ví dụ minh họa ? Tiếng Việt Lớp 3, Lớp 4

dau gach ngang teo tac dung gi

Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? Dấu gạch ốp ngang đem bao nhiêu thuộc tính ? Những thuộc tính này là thuộc tính gì ? Hãy theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm thám thính tiếng trả lời !

Bạn đang xem: dấu gạch ngang lớp 3

Tham khảo thêm thắt nội dung bài viết khác:

  • Câu chất vấn và vết chấm chất vấn ?
  • Dấu nhì chấm có công năng gì ?

Tác dụng của vết gạch ốp ngang  ?

1. Dấu gạch ốp ngang được dùng để làm chú thích

Đặt thân thiết câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến vô câu.

Ví dụ minh họa:

Đẹp vượt lên trước lên đường, mùa Xuân ơi – Mùa Xuân của thủ đô thân thiết yêu thương ( Vũ phẳng )

2. Dấu gạch ốp ngang sử dụng trước trích dẫn tiếng phát biểu của nhân vật

Đặt đầu câu nhằm lưu lại những tiếng hội thoại, tiếng phát biểu thẳng của hero.

Ví dụ minh họa:

– Chị đang khiến gì thế ?

– Chị đang được nấu nướng cơm

Xem thêm: vẽ trang trí đơn giản

dau gach ngang teo tac dung gi

3. Dấu gạch ốp ngang dùng để làm liệt kê

Đặt ở đầu dòng sản phẩm nhằm lưu lại những bộ phận liệt kê ( những gạch ốp đầu dòng sản phẩm )

Ví dụ minh họa:

– Khái niệm vết gạch ốp ngang, vết gạch ốp nối

– Phân biệt vết gạch ốp ngang, vết gạch ốp nối

-Cách nhận thấy vết gạch ốp ngang, vết gạch ốp nối

4. Dấu gạch ốp ngang nhằm nối những từ

Đặt thân thiết nhì, tía, tứ thương hiệu riêng biệt nhằm duy nhất liên danh.

Xem thêm: coi youtube không quảng cáo

Ví dụ minh họa:

Mối mối quan hệ láng giềng hữu hảo Việt – Lào

Cám ơn chúng ta vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết ” Dấu gạch ốp ngang có công năng gì ? ” của Shop chúng tôi. Hẹn tái ngộ chúng ta ở nội dung bài viết tiếp sau bên trên trang web của Shop chúng tôi !