đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành nghề dịch vụ giấy tờ thủ tục hành chính

Bạn đang xem: đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài

Khai báo tạm thời trú cho tất cả những người quốc tế bên trên VN qua loa Trang vấn đề năng lượng điện tử

Mức chừng cung ứng công ty công trực tuyến

Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến toàn trình

Trình tự động thực hiện

 • Bước 1: Người khai báo tạm thời trú ĐK thông tin tài khoản khai báo tạm thời trú bên trên Trang vấn đề năng lượng điện tử về khai báo tạm thời trú của Cơ quan tiền Quản lý xuất nhập cư Công an cấp cho tỉnh điểm bịa hạ tầng tồn tại (sau trên đây gọi là Trang vấn đề năng lượng điện tử) hoặc Cổng công ty công vương quốc hoặc Cổng công ty công Sở Công an.

 • Bước 2: Đăng nhập nhập Trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng công ty công vương quốc hoặc Cổng công ty công Sở Công an bởi vì thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập và được cấp cho.

 • Bước 3: Người khai báo tạm thời trú tiến hành nhập và đánh giá những vấn đề khai báo về người quốc tế hoặc trả tập luyện tin cẩn nhập thêm thắt tất nhiên kiểu mẫu được đăng lên bên trên Trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng công ty công vương quốc hoặc Cổng công ty công Sở Công an.

 • Bước 4: Kiểm tra vấn đề đang được khai báo tạm thời trú bên trên khối hệ thống và triển khai xong việc khai báo tạm thời trú.

  Xem thêm: bói vui

Thời hạn giải quyết

  Trực tuyến
 • 24 giờ/07 ngày Trực tuyến qua loa Trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng công ty công vương quốc hoặc Cổng công ty công Sở Công an.

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
thực hiện nay khai báo bám theo những ngôi trường vấn đề bên trên Trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng công ty công vương quốc hoặc Cổng công ty công Sở Công an.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Yêu cầu - điều kiện

Thực hiện nay khai báo ngay lúc người quốc tế cho tới ĐK tạm thời trú.

Căn cứ pháp lý

 • Nhập cảnh, xuất cảnh, vượt lên trước cảnh, trú ngụ của những người quốc tế bên trên Việt Nam Số: 47/2014/QH13

  Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ trái đất xanh

 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14

 • Thông tư 53/2016/TT-BCA Số: 53/2016/TT-BCA

Kết ngược thực hiện

 • Thông tin cẩn tạm thời trú của những người quốc tế được update và lưu bên trên khối hệ thống Trang vấn đề năng lượng điện tử