đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi tiêu đề
Ý nào là tại đây ko đúng vào khi nói tới tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Với giải Câu 1 trang 86 SBT Địa lí lớp 10 Chân trời tạo nên cụ thể vô Bài 25: Vai trò, điểm lưu ý, những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hùn học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu tiếng giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô SBT Địa lí 10. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, điểm lưu ý, những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài tập dượt 1 trang 86 SBT Địa lí 10: Khoanh tròn trặn vần âm ứng với ý đích thị.

Câu 1: Ý nào là tại đây ko đúng vào khi nói tới tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản?

A. Cung cấp cho hoa màu, thức ăn và lâm thổ sản mang lại nhu yếu xã hội.

B. Tạo việc thực hiện và thu nhập cho tất cả những người dân.

C. Thúc đẩy quy trình công nghiệp hoá – tiến bộ hoá ở từng vương quốc.

D. Giữ gìn cân đối sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh.

Trả lời:

Đáp án đích thị là: C

Xem thêm thắt những tiếng giải sách bài xích tập dượt Địa lí 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Câu 2: Đối tượng của phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là…

Câu 3: Biểu hiện tại của nền nông nghiệp phát triển sản phẩm hoá là…

Câu 4: Khí hậu tác động mạnh đến…

Xem thêm: góc nội tiếp là gì

Câu 5: Nhân tố nào là tại đây tác động cho tới thị ngôi trường dung nạp nông sản?…

Bài tập dượt 2 trang 86 SBT Địa lí 10: Dựa vô nội dung vô SGK, em điền nội dung tương thích vô vị trí trống không (…) nhằm hoàn thiện đoạn vấn đề sau…

Bài tập dượt 3 trang 87 SBT Địa lí 10Dựa vô kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập, em hãy hoàn thiện sơ đồ vật những yếu tố tác động cho tới trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bên dưới đây…

Bài tập dượt 4 trang 87 SBT Địa lí 10: Những đánh giá tại đây về những yếu tố tác động cho tới trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là đích thị (Đ) hoặc sai (S)? Hãy lưu lại (X) vô những dù ứng lân cận từng nhận định…

Bài tập dượt 5 trang 88 SBT Địa lí 10: Em hãy nối những ý ở cột A phù phù hợp với những ý ở cột B…

Bài tập dượt 6 trang 88 SBT Địa lí 10: Sưu tầm vấn đề về tầm quan trọng của ngành thuỷ sản so với sự trở nên tân tiến tài chính – xã hội ở VN hiện tại nay…

Xem thêm thắt những bài xích giải SBT Địa lí 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Bài 24: Cơ cấu tài chính, một số trong những tiêu chuẩn nhận xét sự trở nên tân tiến kinh tế

Bài 25: Vai trò, điểm lưu ý, những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 27: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp, yếu tố trở nên tân tiến nông nghiệp tiến bộ và lý thuyết trở nên tân tiến nông nghiệp

Bài 28: Thực hành: Tìm hiểu sự trở nên tân tiến và phân bổ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Xem thêm: những điện thoại không nên mua

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Ý nào là tại đây ko đúng vào khi nói tới tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thiện chất lượng tốt bài xích tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://earthhour.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập