đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

Đặc điểm ở trong nhà nước Văn Lang Âu Lạc là gì?

A. Sở máy Nhà nước khá hoàn hảo, hàng đầu là vua

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

B. Sở máy Nhà nước phức tạp với khá nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. Còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước điều hành quản lý một vương quốc, không hề là tổ chức triển khai cỗ lạc

D. Nhà nước thành lập và hoạt động nhanh nhất có thể ở điểm châu Á

Đáp án đích thị C.

Đặc điểm ở trong nhà nước Văn Lang Âu Lạc là còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước điều hành quản lý một vương quốc, không hề là tổ chức triển khai cỗ lạc, thị tộc.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án C:

– Quốc gia Văn Lang (VII – III TCN)

Kinh đô Văn Lang là Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ).

Xem thêm: tô màu tranh gia đình

Về tổ chức triển khai việt nam, hàng đầu việt nam là vua Hùng, vua Thục. Giúp việc mang đến vua là những Lạc hầu, Lạc tướng tá. Cả nước chia thành 15 cỗ tự Lạc tướng tá hàng đầu. Tại những buôn bản xã hàng đầu là Bồ chủ yếu.

Có thể thấy, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước còn giản dị và nguyên sơ.

Quốc gia Âu Lạc (III – II TCN)

Tổ chức việt nam Âu Lạc: không tồn tại nhiều thay cho thay đổi đối với việt nam Văn Lang. Tuy nhiên, quyền lực tối cao ngôi nhà vua được không ngừng mở rộng rộng lớn, với quân group mạnh, tranh bị đảm bảo chất lượng, quan trọng đặc biệt với trở nên Cổ Loa.

Kinh đô Âu Lạc là Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Lãnh thổ Âu Lạc không ngừng mở rộng rộng lớn, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước ngặt nghèo rộng lớn, Âu Lạc với quân group mạnh, tranh bị đảm bảo chất lượng, trở nên Cổ Loa vững chắc, vững chãi.

Có thể thấy:

Xem thêm: tượng gấu

– Nhà nước Văn Lang giản dị, nguyên sơ chưa xuất hiện pháp luật và quân group.

– Nhà nước Âu Lạc được không ngừng mở rộng rộng lớn về mặt mũi bờ cõi, hoàn hảo rộng lớn về cỗ máy việt nam như với quân group mạnh, với tranh bị đảm bảo chất lượng, và trở nên Cổ Loa vững chắc nên đang được tiến công thắng được cuộc xâm lăng của Triệu Đà năm 179 TCN.

Như vậy, tổ chức triển khai việt nam trước tiên của Văn Lang – Âu Lạc còn giản dị nguyên sơ, tuy nhiên đấy là cỗ máy việt nam thống trị toàn nước chứ không hề mẫu mã thị tộc, cỗ lạc.