cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

03/08/2019 27,335

B. phong phú và đa dạng hóa thành phầm công nghiệp

Đáp án chủ yếu xác

C. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

D. hạn chế tỉ trọng công nghiệp chế biến

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa số của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền tài chính của quần thể vực

B. đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phù hợp mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây ko trúng với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu đuối nhập nền kinh tế

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây trúng về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính của việt nam hiện tại nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực cải cách và phát triển kinh tế

B. hầu hết mô hình cty mới mẻ Ra đời và phân phát triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt vì thế Nhà nước quản lí lí

Xem thêm: danh gia xiaomi redmi 4x

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và thiết kế tăng

Câu 4:

Cơ cấu bờ cõi tài chính đang được vận động và di chuyển theo dõi hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây trúng với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam hiện tại nay?

A. Tốc phỏng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản lí lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng rất đầy đủ sự cải cách và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 6:

Biểu hiện tại của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam là

A. những vùng phát hành thường xuyên canh được banh rộng

B. cải cách và phát triển nhiều quần thể công nghiệp luyện trung

C. những vùng tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây trúng với vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính ở việt nam hiện tại nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc phỏng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt cực kỳ nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

Xem thêm: tắt quảng cáo google

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cải cách và phát triển non sông hiện tại nay

TÀI LIỆU VIP VIETJACK