chia lấy dư

Bạn đang được ở đây

ksp gửi vô

Giới thiệu

Phép chia lấy dư là luật lệ lấy về phần dư của một luật lệ phân chia những số vẹn toàn.

Bạn đang xem: chia lấy dư

Cú pháp

<phần dư> = <số bị chia> / <số chia>;

Ví dụ

x = 7 % 5;   // x giờ đây là 2
x = 9 % 5;   // x giờ đây là 4
x = 5 % 5;   // x giờ đây là 0
x = 4 % 5;   // x giờ đây là 4

Mã lập trình sẵn tham lam khảo

/* cập nhập lại độ quý hiếm vô hàm loop */

int values[10];
int i = 0;

void setup() {}

void loop()
{
  values[i] = analogRead(0);
  i = (i + 1) % 10;   // độ quý hiếm của đổi thay i sẽ không còn lúc nào vượt lên vượt 9.
}

Lưu ý

Phép chia lấy dư ko khả dụng với loại tài liệu float

Các nội dung bài viết nằm trong tác giả

word

ksp gửi vô

Xem thêm: font chữ dễ thương

Giống như loại unsigned int, loại tài liệu này là loại số vẹn toàn 16 bit ko âm (chứa những độ quý hiếm kể từ 0 cho tới 65535), và nó cướp 2 byte cỗ nhớ!

Xem thêm: bài hát hồi tưởng

ESP8266 liên kết Internet - Phần 1.1: ESP8266 chuồn mướn chống ở hotel Socket Server

ksp gửi vô

Ở bài bác viết Phần 1: Cài bịa ESP8266 thực hiện một socket client liên kết cho tới socket server vô mạng LAN. Trong bài bác này, tất cả chúng ta đã thử quy mô một tranh bị ESP8266 liên kết vô Socket Server. Nhưng vô thực tiễn, Socket là một trong những quy mô mạng rất có thể liên kết nhiều tranh bị cùng nhau. Và qua quýt nội dung bài viết này, bản thân thực hiện một ví dụ cho tới ESP8266 liên kết với cùng một ESP8266 không giống. Cùng tìm hiểu nhé.

Hãy trở nên member của Cộng đồng Arudino nước ta nhằm banh khóa tác dụng này.