cập nhật android

Bạn rất có thể thám thính số phiên bạn dạng Android, cung cấp update bảo mật thông tin và cung cấp khối hệ thống Google Play của trang bị nhập phần mềm Cài đặt điều. Quý Khách tiếp tục có được thông tin Lúc với bạn dạng update cho chính mình. Quý Khách cũng rất có thể đánh giá nhằm thám thính những bạn dạng update.

Kiểm tra coi các bạn với phiên bạn dạng Android nào

 1. Mở phần mềm Cài đặt điều bên trên điện thoại thông minh.
 2. Ở sát bên dưới nằm trong, hãy nhấn nhập Giới thiệu về năng lượng điện thoại sau đó Phiên bạn dạng Android.
 3. Tìm "phiên bạn dạng Android", "bản update bảo mật thông tin Android" và "Số bạn dạng dựng".

Nhận những bạn dạng update Android tiên tiến nhất có trước cho tới bạn

Khi các bạn có được thông tin, hãy hé thông tin bại và nhấn nhập thao tác update.

Bạn đang xem: cập nhật android

Nếu các bạn đang được xoá thông tin hoặc trang bị của khách hàng ko liên kết mạng, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở phần mềm Cài đặt điều bên trên trang bị.
 2. Nhấn nhập Hệ thống và sau đó Bản update hệ thống.
 3. Bạn tiếp tục thấy tình trạng bạn dạng update. Làm theo đuổi từng bước bên trên màn hình hiển thị.

Nhận bạn dạng update bảo mật thông tin và bạn dạng update khối hệ thống Google Play

Hầu không còn những bạn dạng update khối hệ thống và bạn dạng vá bảo mật thông tin đều tự động hóa update. Để đánh giá coi với bạn dạng update nào là ko, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở phần mềm Cài đặt điều bên trên trang bị.
 2. Nhấn nhập Bảo mật và quyền riêng lẻ sau đó Bản cập nhật.
  • Để coi bạn dạng update bảo mật thông tin, hãy nhấn nhập Bản update bảo mật.
  • Đối với bạn dạng update khối hệ thống Google Play, hãy nhấn nhập Bản update khối hệ thống Google Play.
 3. Làm theo đuổi từng bước bên trên màn hình hiển thị.

Khi nào là các bạn sẽ có được bạn dạng update Android

Quan trọng: Các trang bị cũ ko cần khi nào thì cũng chạy được phiên bạn dạng Android mới nhất.

Khắc phục trường hợp hi hữu cập nhật

Không với đầy đủ dung lượng

Xem thêm: nokia lumia 520

Bản update ko vận chuyển xuống

Cho phép tắc tự động hóa thử cập nhật lại

Nếu bạn dạng update chính thức vận chuyển xuống tuy nhiên ko dứt, thì trang bị tiếp tục tự động hóa test vận chuyển lại nhập vài ba ngày tiếp sau.
Khi trang bị test vận chuyển lại, các bạn sẽ có được một thông tin. Hãy hé thông tin bại rồi nhấn nhập thao tác update.

Hãy update phiên bạn dạng Android nhằm có được bạn dạng update bảo mật

Để nhận bạn dạng update bảo mật thông tin tiên tiến nhất cho tới trang bị của khách hàng, hãy đáp ứng thiết bị đang chạy phiên bạn dạng Android tiên tiến nhất.

Xem thêm: đường kẻ tóc đẹp

Khi nào là bạn dạng update hoạt động

Điện thoại Pixel và Pixel Tablet

Với điện thoại thông minh Pixel và Pixel Tablet, bạn dạng update Android tiếp tục chạy ở cơ chế nền sau thời điểm được vận chuyển xuống. Những nâng cấp bên trên bạn dạng update đang được thiết lập tiếp tục hoạt động và sinh hoạt nhập đợt tiếp sau các bạn phát động lại điện thoại thông minh. 

Các trang bị Android khác

Nhiều điện thoại thông minh và Tablet Android tự động hóa phát động lại Lúc thiết lập bạn dạng update Android đang được vận chuyển xuống. Bản update tiếp tục hoạt động và sinh hoạt Lúc quy trình thiết lập dứt.

Tài vẹn toàn liên quan

 • Đọc Bản tin cậy về bảo mật thông tin Android
 • Tìm hiểu về Android 12
 • Tìm hiểu về Android 13

Tác giả

Bình luận