cách khởi đông iphone x

Tìm hiểu cơ hội tắt iPhone rồi nhảy lại.

Xem thêm: danh gia xiaomi redmi 4x

Bạn đang xem: cách khởi đông iphone x

Cách phát động lại iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hoặc iPhone đời mới nhất hơn

 1. Nhấn và lưu giữ nút âm thanh và nút sườn cho tới Lúc thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
  Nút âm thanh nằm tại phía phía trái của khí giới và nút sườn nằm tại phía mặt mũi phải
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Lúc khí giới tắt. Nếu khí giới bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc khí giới phát động lại.
 3. Để nhảy lại khí giới, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn (ở phía phía bên phải iPhone) cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone 6, 7, 8 hoặc SE (thế hệ 2 hoặc 3)

 1. Nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới Lúc thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Lúc khí giới tắt. Nếu khí giới bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc khí giới phát động lại.
 3. Để nhảy lại khí giới, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone SE (thế hệ 1), iPhone 5 trở xuống

 1. Nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới Lúc thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
  Nút mối cung cấp nằm tại phần đầu thiết bị
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Lúc khí giới tắt. Nếu khí giới bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc khí giới phát động lại.
 3. Để nhảy lại khí giới, hãy nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Bạn ko thể phát động lại?

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận