bó tay com

Từ điển cởi Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Bạn đang xem: bó tay com

Xem thêm: xiaomi viet

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo dõi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɔ˧˥ taj˧˧ ʨəm˧˥ kɔm˧˧ɓɔ̰˩˧ taj˧˥ ʨə̰m˩˧ kɔm˧˥ɓɔ˧˥ taj˧˧ ʨəm˧˥ kɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɔ˩˩ taj˧˥ ʨəm˩˩ kɔm˧˥ɓɔ̰˩˧ taj˧˥˧ ʨə̰m˩˧ kɔm˧˥˧

Tính từ[sửa]

bó tay chấm com

  1. thường được ghi chép là pótay.com. Nó dùng làm chỉ một chiếc gì ê ko giải quyết và xử lý được nữa, người mong muốn giải quyết và xử lý đầu sản phẩm hoặc chịu đựng thất bại. Nó là kể từ dân lừa lọc xuất hiện tại kể từ lớp thanh niên ngày này.
    Tôi khoanh tay chấm com luôn luôn.

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và rất có thể còn nguyên sơ. quý khách rất có thể viết bửa sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)