Trang chủ / Môi trường / Giờ Trái Đất 2009 – Tắt Đèn Bật Tương Lai

Giờ Trái Đất 2009 – Tắt Đèn Bật Tương Lai

Sự kiện Giờ Trái Đất 2009 đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người tại hơn 4.000 thành phố của 88 quốc gia nhằm hưởng ứng sáng kiến hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Việt Nam tự hào tham gia cùng với 6 thành phố chính thức là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ.

Kiểm tra Đồng

Điều gì gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu ?

Khí quyển Trái Đất hoạt động giống như một tấm chắn giữ lại nhiệt từ …