WWF - Vietnam | Earth Hour

Sống khỏe và bảo vệ hành tinh

Lượt cam kết

012036

Cùng WWF - Việt Nam cam kết Sống khỏe và Bảo vệ hành tinh

Khi click vào nút “Vote for the planet” dưới đây, bạn đã xác nhận cam kết đồng hành cùng WWF - Việt Nam trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Để cảm ơn bạn đã cam kết đồng hành cùng chúng tôi, WWF - Việt Nam sẽ tặng bạn 2 đến 6 tháng đọc sách miễn phí từ ứng dụng đọc sách điện tử Alezaa Premium cùng một món quà nhỏ sẽ được gửi tới bạn thông qua email đã đăng ký.

Chương trình đã kết thúc

Chúng tôi cần bạn

Là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nóng, áp lực dân số cao, cùng với những tác động nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề cấp bách về cân bằng phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và duy trì các nguồn tài nguyên và thiên nhiên.

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn. WWF tin rằng: “Con người sống hòa hợp với thiên nhiên sẽ tạo ra sự phát triển bền vững”. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi biến những áp lực dân số trở thành nguồn lực hùng mạnh để bảo tồn tài nguyên và thiên nhiên cho một Việt Nam mãi xanh.

Sống khỏe và bảo vệ hành tinh

Môi trường Việt Nam